Fantastiske fiaskoer 2 (Amazing Dyeing Failures)

Sidst skrev jeg om fiaskoer, og her følger flere. Først min største og mest irriterende fiasko som naturfarver indtil videre.

The topic of my last post was failures in dyeing, and here’s more. First, my most serious and most annoying failure as a natural dyer.

3: Fiasko med naturlig fermentering af indigo (Organic Indigo Failure)

For nogen tid siden eksperimenterede jeg med  indigo-farvning med fruktose, men resultaterne var ikke ret overbevisende. Mængden af blå farve der kom ud af farvekypen stod slet ikke mål med mængden af indigo, jeg brugte. Mona fra Thread Gently on the Earth foreslog så, at jeg skulle prøve en indigo-kype med krap og klid. Så det var lige hvad jeg gjorde, ud fra det Mona skriver og ud fra hendes kilde, Aurora Silk. Jeg er nemlig stadig meget interesseret i naturlig fermentering af indigo frem for den slags kype, hvor man bare drysser reduktionsmidlet i.

I begyndelsen af maj blandede jeg 34 g indigo, 17 g pulveriseret krap, 17 g hvedeklid og 116 g natriumcarbonat (sælges i Matas som kalcineret soda). Jeg brugte en gryde med låg, sidstnævnte passer fint på gryden, så jeg mente ikke, der ville være meget luft i den. Den tidlige sommer var jo rigtig varm i år, så jeg satte bare gryden udenfor, hvor der var 27 grader om dagen. Men der skete ikke rigtig noget i gryden. Det var ikke en komplet overraskelse, for gryden kølede jo af om natten.

Det næste jeg prøvede, var en opstilling med en enkelt elektrisk kogeplade. Efter lidt forsøg fandt jeg ud af, at kypen holdt sig omkring 37 grader når jeg tændte kogepladen på minimum i 15 minutter hver 2. time (jeg brugte en elektrisk timer). Men efter et par uger måtte jeg sande, at der ikke foregik meget i kypen.

Så prøvede en omgang eksperimenter i mange forskellige retninger. Kunne det være, at der ikke var nok reduktionsmiddel? Jeg tilsatte fruktose og mere base, men det fik heller ikke kypen i gang. Så hældte jeg en del af kypen over i et stort glas, som jeg lunede over vandbad. Glasset var helt fyldt op, og har skruelåg, og det gjorde en forskel. Kypens farve ændrede sig ikke ligefrem til gul-grøn, men var stadig mest blå, med et streft i grønlig retning (nedenfor, på skeen øverste billede til venstre). Til gengæld udviklede kypen den kobberagtige film, der fortæller at den virker rigtigt. Jeg farvede små nøgler, og de fik en dejlig støvet blå farve.

Så det virker – men ikke ret godt. Jeg kan kun farve meget små nøgler i mit glas, men jeg har brugt lang tid på at løse problemerne undervejs, og det bringer mig vel i den rigtige retning i forhold til engang at kunne lave en rigtig fermentering af indigo over lang tid. Indtid videre betrager jeg dog forsøget som en fiasko, fordi jeg fik så lidt blå farve ud af mine 34 g indigo. Men jeg er slet ikke færdig med emnet – måske skal jeg endda prøve det på større skala så det bliver utænkeligt at give op.

indigo
Indigo-farvning med krap/klid-metoden, med lidt fruktose drysset i efterhånden. Badet bliver kun let grønligt (øverst til venstre), men får kobberfilmen, der viser at reduktionen foregår (øverst til højre). Nederst, et lille nøgle garn, som blev farvet støvet blåt i indigo-glasset. Indigo dyeing with a madder/bran vat with a sprinkle of fructose along the way. The vat became slightly green-tinged (top left), but did develop the coppery film that shows it’s working (top right). Bottom, a small skein of yarn dyed dusty blue in the indigo jar.

A while back, I experimented a bit with an indigo vat with fructose, but my results were not very convincing, in the sense that the amount of blue I got out of the vat was completely underwhelming given the amount of indigo that went in. Mona of Thread Gently on the Earth suggested trying another type of indigo vat that uses madder and bran. So, using what Mona wrote and what her source of the information, Aurora Silk wrote, I tried the madder/bran vat, since I’m still very interested in a natural fermentation vat for indigo.

In the beginning of May, I mixed 34 g of indigo, 17 g of ground madder, 17 g of wheat bran, and 116 g of sodium carbonate. I used at pot with a well-fitting lid, and filled with water so there wasn’t much air in the pot. We had a very warm early summer this year, so I just put the pot outside the house, where it was 27C during the day. But nothing happened. I had suspected that, since the pot would cool off during the night.

My next setup consisted of a simple electric hot plate for cooking. After a bit of experimentation, i figured out that on the lowest setting, and switching it on for 15 minutes out of every 2 hours with an electric timer plug, I could keep the vat around 37C. After a couple of weeks, though, I was forced to admit that nothing much was going on there.

So I started a bit of wild experimentation. Could it be lack of reducing power? I added fructose and more base, but that didn’t get the vat started. I then transferred part of the vat to a large jar, and tried warming it on a water bath. The jar was full and had a tightly closed lid, and that did improve things. The color didn’t shift to yellow-green, it was still blue with just the slightest green tinge (you can see it on the spoon, top left image above), but the jar vat developed the coppery film of a working indigo jar. I dyed small skeins, and they came out a lovely dusty blue.

So it’s sort of working – but not amazingly so. I can only dye very small skeins in this jar, but I did a lot of troubleshooting which may bring me closer to running a fermentation vat properly and over a long time. For now, I do consider it a failure, since I got so little blue out of my 34 g of indigo, but I’m clearly not done with this. Maybe one needs to set up a larger vat, using an amount of indigo that makes abandoning the vat unthinkable.

4: Fiasko med gyvel (Common Broom Failure)

Jeg har nu forsøgt to gange at spire frø af farvevisse (Genista tinctoria), men det er endnu ikke lykkedes. Frøene skal udsættes for kulde for at spire, og det gav jeg dem skam, men intet skete. Det påstås, at farvevisse skulle vokse vild her i midten af Jylland, men det er ikke lykkedes mig at finde den. I juni blev hele landskabet fyldt med gule klatter, men det var gyvel (Cytisus scoparius). Mange steder er den en invasiv art, men ikke her – den vokser naturligt i Danmark, og er værdsat af insekter. Den har dog spredt sig i løbet af de sidste 30 år, så det gør bestemt ikke noget at plukke den – bare man husker, at frøene er giftige.

Efter at have studeret den gamle flora lidt overbeviste jeg mig selv om at gyvel var et forsøg værd som farveplante, da gyvel og farvevisse begge tilhører ærteblomstfamilien (Fabaceae). På det tidspunkt, i juni, var gyvelen ved at afblomstre, men jeg plukkede da nogle grene i vejkanten. Resultatet var ikke imponerede, gode gamle beige (højre billede nedenfor).

I have tried – and failed – to grow dyer’s greenweed (Genista tinctoria) a couple of times. The seeds need cold stratification, which I have tried to give them, but they never sprouted. Dyer’s greenweed is supposed to grow wild in my part of Denmark, and I have searched for it, but not found it.  Then in June, the landscape was dotted with yellow: it was common (or Scotch) broom (Cytisus scoparius). This plant is considered invasive in many places, but not in Denmark where it occurs naturally and is loved by insects. But it has been spreading in a new way for the past 30 years, so picking it is definitely fine, just keep in mind that the seeds are poisonous.

I studied my old flora a bit, and since both dyer’s greenweed and common broom belong to the legumes (family Fabaceae), I convinced myself that common broom would be worth a try in the dye pot. At that time (June), the flowers were already past their prime, but i picked some branches at the roadside. The result was not impressive – good old failure beige once again (right in picture below).

gyvel_broom
Gyvel spreder sig i disse år, og lyser gult op langs vejkanten. Til højre uld farvet beige med gyvel. Common broom is spreading, adding sprays of yellow to the roadside. To the right, wool dyed beige with common broom.

Jeg ville nok bare have konstateret at gyvel ikke duer, hvis ikke jeg lige havde set opslaget om gyvel i John & Margaret Cannons glimrende bog “Dye Plants and Dyeing” (som jeg for nyligt købte antikvarisk). Den beretter, at de unge grene, plukket i april til tidlig maj, er et farveemne. Ikke plukket i juni, som jeg gjorde. Unge grene skulle give gul-grøn med alun og grøn med kobber. Det kan være, jeg prøver gyvel igen næste år.

“Dye Plants and Dyeing” fortæller også om en hårdnakket forvirring i farvelitteraturen mellem gyvel og farvevisse, da farvevisse nogle gange kaldes “dyer’s broom” på engelsk, og gyvel hedder “common broom”. Ikke overraskende (bogen er udgivet i samarbejde med The Royal Botanic Gardens, Kew) påpeger forfatterne, at man kommer uden om al forvirring når man bruger systematiske, latinske plantenavne. Faktisk helt samme konklusion, som Catharine Ellis kom frem til i sit møde med de to planter.

I would have called it a failure and left it at that if I hadn’t come across an entry on common broom in John & Margaret Cannon’s excellent book “Dye Plants and Dyeing” (I recently bought a second hand copy). This book tells you that the part of the plant used for dyeing is young branches, picked in April or early May, not the flowering stalks picked in June as I did. The young branches should produce shades of yellow-green with alum and green with copper. I might try this again next year.

“Dye Plants and Dyeing” also mentions some confusion in the dye literature between common broom and dyer’s greenweed, since the latter is sometimes referred to as dyer’s broom. Not surprisingly, Cannon & Cannon (in a book published in association with The Royal Botanic Gardens, Kew) recommend that the dyer relies on scientific nomenclature for dye plants. Actually the same conclusion is reached by Catharine Ellis in her run-in with “broom”.

5: Fiasko med rensdyrlav (Reindeer Lichen Failure)

I sommerferien samlede jeg nogle totter lav af Cladonia-familien, jeg mener, det er hede-rensdyrlav (Cladonia portentosa). I “Lichen Dyes: The New Source Book”, nævner Casselman denne type lav som en bwm-lav (boiling water method, altså hvor farven kommer ud i varmt vand, ingen ammoniak i månedsvis). Ifølge Casselman skule hede-rensdyrlaven give en bladgrøn farve, så jeg bestemte mig for at afprøve det. Jeg farvede med et overskud af lav på ubejdset garn, da farver fra lav siges at være substantive. Resultatet (nedenfor) er ikke hvad jeg håbede på. Beige, og det trods overskuddet af lav i forhold til uld.

lichen
Hede-rensdyrlav (Cladonia portentosa) og garn, som er farvet med denne lav. Reindeer lichen (Cladonia portentosa) and yarn dyed with the lichen.

During my summer holiday, I gathered some lichen of the Cladonia family, I believe it’s reindeer lichen (Cladonia portentosa). In “Lichen Dyes: The New Source Book”, Casselman lists this lichen as a boiling water method lichen that should give a “leaf green” color. So into the dye pot it went, with a test skein of unmordanted wool, since lichen dyes are substantive. The result (above) is not what I hoped. Beige, despite the fact that I used a large amount of lichen relative to yarn.

6: Fiasko med koldfarvning (Cold Dyeing Failure)

På et tidspunkt prøvede jeg at farve med  gamle brunporesvampe, og med en almindelig varm farvning gav det faktisk en fin gul-brun farve. For nylig dukkede der så en hel bunke gamle brunporesvampe op da vi ryddede op udenfor. Jeg havde åbenbart samlet og gemt dem på et tidspunkt, og nu var de fugtige og ved at blive ødelagt efter et ophold under en presenning (jeg har ikke nok plads til at opmagasinere farveemner indenfor).

Jeg havde selvfølgelig 1000 andre projekter i gang, og havde ikke lige planer med sådan nogle svampe, så jeg bestemte mig for det lettest mulige eksperiment med dem – koldfarvning (som jeg ikke plejer at bruge fordi det ikke ser ud til at virke ret godt). Jeg smed svampene i en spand vand, der stod udenfor, smed et 12-grams testnøgle alunbejdset garn efter, og lod det stå i ca. 3 uger. Den opmærksomme læser har jo nok gættet udfaldet – et ildelugtende nøgle beige garn, som jeg ikke engang kan finde nu (det er vist allerede overfarvet med indigo). Så det eneste jeg har at vise frem fra dette eksperiment 6-årige Dagmars tegning med temaet “Mor er en heks”. Jeg tager det som en kompliment.

PS: Da jeg var ved at skrive dette, dukkede en stak lysprøver op på mit skrivebord. Altså, jeg nåede frem til laget, de befandt sig i. Både varm farvning med gamle brunporesvampe og koldfarvningen her har meget lav lysægthed, meget dårligere end lysægtheden af friske brunporesvampe i varmt farvebad.

mommywitch
Mor er en heks. Bemærk heksekedlen, som ser ud til at være en farvegryde med svampe og uld. Mommy is a witch. Check out my cauldron, a dye pot with mushrooms and wool.

At some point, I tried dyeing with old polypores, in the usual hot dyeing process, and that actually gave me a good yellowish brown. Recently, when cleaning up outside, a big hoard of old polypores surfaced. I don’t have enough space to store dyestuffs inside, so they were outside and were damp and looked like they would spoil.

I had a thousand other projects going, so I wasn’t really ready to dye with them – so I decided to try a very lazy experiment: cold dyeing (which I normally never do because it seems to me that it doesn’t really work). The experiment amounted to throwing the polypores into a bucket with rainwater that was just standing there, then put in a small, 12 g test skein of alum mordanted wool, and then letting it stand there for about 3 weeks. You have probably already guessed that it produced a smelly skein of beige wool, which I cannot even find now (I think I overdyed it with indigo). So all I have to show for this experiment is my 6-year old Dagmar’s drawing showing that “Mommy is a witch”. I am taking it as a compliment.

PS: Just as I wrote this, light samples of both the cold dye and hot dye with old polypores surfaced on my desk. None of them have the light-fastness achieved with fresh polypores in a hot dye bath.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Fantastiske fiaskoer 1 (Amazing Dyeing Failures)

Fiasko i naturfarvning er tit defineret som det at få en anden farve end den man lige havde tænkt sig. Beige, råhvid, lysegul, ubestemmelig grumset er alle sammen farver, som jeg ikke har gjort noget forsøg på at få, og alligevel har jeg en hel bunke af garnnøgler i de toner. Men faktisk er der en del at lære af fiaskoerne. Nogle af dem giver nye ideer til hvad man skal prøve næste gang. Andre afdækker måske bare hvordan det ikke skal gøres. Her nedenfor vil jeg beskrive nogle af mine farvefiaskoer, og faktisk er min liste så lang, at dette her kun er første halvdel, anden halvdel følger.

Failure in natural dyeing is commonly defined as not getting the result you expected. Beige, off white, baby yellow and other tones of grime are all examples of colors I have made no attempt to acheive, and yet, I have a big pile of skeins just like that. But there’s actually a lot to be learned from failures. Some give new ideas of what to try next. Others just tell you what not to do. Below, I’ll describe some of my failures – actually, I’ve failed so many times that this will only be the first installment, more to follow.

Alle de mislykkede og uønskede farver. Efter billedet blev taget overfarvede jeg med indigo.
Alle de mislykkede og uønskede farver. Efter billedet blev taget overfarvede jeg med indigo. Skeins of failure. They were all overdyed with indigo after taking the photo.

1: Fiasko med bark (Bark Failure)

Flere bøger om naturfarvning fortæller om bark som farveemne. For eksempel nævner Jenny Dean i “Wild Color” følgende typer bark og de farver de skulle give på alunbejdset uld: el (brun-grøn), berberis (gul), ask (stærkt gulgrøn), æble (varm gul), eg og pil (beige), og endelig elm, birk, kirsebær, pære og blomme (rosa).

Så i et stykke tid ledte jeg efter bark på mine gåture og endte med disse tre:

 1. Birk (Betula) – jeg har ofte farvet solgult med bladene, men havde ikke forsøgt mig med barken. Da der blev fældet en masse birketræer, som blev efterladt i en kæmpe bunke greb jeg chancen. Jeg kravlede op få at få fat i nogle gode stykker, men faldt faktisk et godt stykke ned derfra fordi jeg havde træsko på. Jeg ved ikke helt hvad man skal lære af det, men jeg fik da 60 g birkebark.
 2. En dag var der nogle mænd der savede stammer op udenfor. Næste dag holdt de fri, så jeg fik skrællet et godt stykke af barken. Det var el, den med de bittesmå kogler. 70 g bark.
 3. På en gåtur i skoven hoppede jeg over en enorm grøft for at få fat på noget efterladt bøgebark, da der havde ligget en stor stak stammer. Min datter hoppede efter og måtte reddes tilbage til sidst. 94 g bark.

Several books on dyeing will tell you that different types of barks are good dyestuffs. For example, Jenny Dean’s “Wild Color” mentions these barks and the color they should produce on alum mordanted wool: alder (brown-green), barberry (yellow), ash (bright yellow-green), apple (warm yellow), oak and willow (beige), and finally elm, birch, cherry, pear, and plum (pink).

For a while, the theme of my walks was bark; in the end, I found enough of these three to try them as dyestuffs:

 1. Birch (Betula) – I’ve used birch leaves several times for a sunny yellow, but not the bark. Some trees were cut down near our house, and I jumped at the chance. The trees had been left in a big pile, which I obviously had to climb to get to the good parts, and since I was of course wearing clogs, I fell down from that big pile in the end. With 60 g of birch bark in my pockets.
 2. Another day I hear some men working outside, shredding logs. On their day off, I casually walked by and managed to peel a good amount of bark off. The logs turned out to be alder (Alnus), the kind with the tiny cones. 70 g of bark.
 3. Last one is some bark from a forest walk. I jumped over a big, big ditch to get this. I’m pretty sure it’s beech (Fagus). My daughter jumped it too, so I had to save her afterwards. 94 g of bark.
Dagmar tæt på at falde i grøften
Dagmar var tæt på at falde i grøften. Efterfølgende surmulede hun og måtte reddes. Dagmar, seen moping, came close to falling into a large ditch.

Jeg brugte Jenny Deans generelle metode til farvning med bark. Hun siger at “det er bedst at sætte bark i blød i flere dage eller uger i koldt vand først. Derefter simres i en time. Bark må aldrig koges, da det frigiver for meget garvesyre”. Så det var hvad jeg gjorde – jeg lod de tre slags bark stå i blød et par uger. De begyndte at gære, og det lugtede ikke godt.

Men da jeg simrede 10-grams testnøgler af alunbejdset garn i mine barkbade gav det bare meget lys beige. Det var ikke engang værd at tage billeder af, men man kan se et af nøglerne stikke ud i det øverste billede mellem de lyserøde nøgler til venstre i billedet.

Jeg har faktisk set andre eksperimentere med bark (for eksempel til min uldgruppes farvedag) hvor det også gav råhvid/lys beige. Så jeg er ikke overbevist om, at det overhovedet giver andet, men det kan jo være, jeg tager fejl. Man må meget gerne kommentere for neden hvis man kender til en god metode til barkfarvning.

I used Jenny Dean’s general dyeing method for bark. She says that “barks are best soaked for several days or even weeks in cold water before processing. Then simmer them for one hour. Never boil bark, as this will release too much tannin”. So that’s what I did – left the three types of bark to soak for a couple of weeks. That was long enough that they started fermenting, and I can tell you that it didn’t smell that good.

But when I simmered 10 g test skeins of alum mordanted wools in the three bark dye baths, the color in the end was pale beige. I didn’t even bother taking pictures (because when you’ve seen one skein of pale beige wool, you really have seen them all), but you can see one sticking out between the pale pink skeins in the left side of the first picture above.

I have seen other dyers experiment with bark (for example, at my wool group’s dyeing day) and also get pale beige or off white. So right now, I’m not even convinced that it would ever work, and I probably won’t try it again unless someone can tell me what went wrong (please comment below if you know or if you’ve had good results dyeing with bark).

2: Fiaskoer med slimet og muggen avocado (Slimy/Moldy Avocado Failures)

Der findes jo velkendte metoder til farvning med avocado, men jeg har alligevel eksperimenteret med nogle lidt andre måder. Vel for at forbedre metoden, men det ser ud til, at jeg bare har gjort det hele mere rodet og indviklet.

Ifølge Carol Lee skal man ikke lade avocadosten og -skind tørre ud, for så bliver stenene så hårde, at de er umulige at hakke i stykker. I stedet anbefaler hun af fryse dem. Jeg har prøvet at finde en måde at tørre den på alligevel, da min fryser er ret lille.

Jeg hakkede sten og skind og lod dem tørre. Det virkede faktisk fint et par gange, men de fleste gange blev materialet totalt muggent før det kunne nå at tørre. Mugne farveemner kan jo sagtens farve fint, men jeg synes generelt ikke, det er en god ide at have store mængder mugne ting inde i huset. Mange slags mug laver jo toxiner, og dem kan man jo indånde. Så nu fryser jeg igen sten og skind fra avocadoerne.

There are established procedures for dyeing with avocados, but I’ve been experimenting with slightly different ways of doing it. I suppose to make the procedure easier and better, but of course ending up making it messy and complicated.

According to Carol Lee, avocado pits should not be allowed to dry before use because they will become so hard that they are impossible to chop. Instead, they should be frozen until use. I wanted to find a way to dry them anyway because my freezer is small.

So I chopped the pits and skins and then left them to dry. This worked well on a couple of occasions, but most times it did not because they became completely overgrown with mold before they had time to dry. Moldy materials may still work as dyes, but I think it is generally unwise to handle them repeatedly around the house, since many molds produce toxins that may be inhaled. So I went back to freezing the skins and pits.

dryavocado
Avocadoskind og -sten bliver røde under tørringen, så det er ikke så overraskende, at farvebadet også bliver rødt. Avocado pits and skin turn red as they dry, so it’s not that surprising that the dye bath they produce is also red.

Et andet eksperiment gik ud på at gære skaller og sten i længere tid end normalt for at se om det gav mere farve. Jeg brugte mit tørrede materiale, sat i blød natten over, men jeg vil tro at resultaterne havde været de samme med frossent materiale.

Normalt gærer jeg avocadosten og -skind ved at opvarme dem en enkelt gang i saltlage, og så lade farvebadet stå uforstyrret og gære – som reget nogle uger eller en måned, men denne gang i et halvt år. Farvebadet udviklede en intens rød farve, men det blev også fuldstændig slimet.

På trods af den slimede konsistens, så prøvede jeg at farve med farvebadet. Og det duede desværre ikke ret godt, formodentlig fordi slimen forhindrede en særligt god kontakt mellem garn og farvebad. Men jeg er altså ikke overbevist om, at en lang gæring ikke kunne give god farve. Jeg har fået det råd, at man skal komme avocadoskaller- og sten i glas som lukkes, varmes op, og først derefter gæres. Det skulle forhindre farvebadet i at blive slimet, så det vil jeg prøve næste gang.

Another experiment was to ferment the pits and shells for a looong time to see if they yielded more color that way. I used my dry material, soaked overnight, but I suspect the results would have been the same had I used frozen dyestuff.

I usually ferment avocado pits and skins by heating them up once in brine, then just leaving them. Normally for a few weeks or a month, this time for six months. And the dye bath did develop a deep red, but it also became extremely slimy.

Despite the sliminess, I tried dyeing a small test skein in this dye bath, but it didn’t yield good color. My guess is that the slime prevented good contact between yarn and dye. But I’m not convinced that a long fermentation couldn’t yield good color. I’ve been adviced to put avocado pits and skins in jars, close the jars, heat them up, and then ferment. Such jars should not go slimy. I’ll try that next time.

Beige med lidt rødlige striber
Beige med lidt rødlige striber. Sådan så garnet ud efter en tur i avocadoslimen. Beige with a red streak, that’s the look of yarn dyed with avocado slime.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Bejdsning med skræppe (Curly Dock Mordant)

Skræpper kan bruges som et bejdsemiddel – det faktum havde jeg hentet fra læsning og skrevet mig bag øret. Jeg kunne ikke lige huske hvor jeg læste det, men bestemte mig bare for at prøve. I juli-august plukkede jeg kruset skræppe (Rumex crispus) i vejkanten, en høj plante med en stor frøstand i rødlige farver.

Dock or sorrel are useful plants for mordanting – this was a fact that I’d gotten from reading and made a mental note of. I couldn’t remember where I read it, so I decided to just go ahead and try it. I picked curly (or curled) dock (Rumex crispus) in the roadside around July-August. Curly dock is a tall plant with a reddish seedhead.

rumexcrispus

 

Kruset skræppe kan man kende på, at frøene sidder imellem tre små blade, kaldet blosterblade, og der sidder en gevækst på ydersiden, kaldet bruskkorn.

Curly dock can be distinguished from other related species from the fact that its seeds are enclosed by three petals that have a growth on the outside that looks like a seed but is not.

rumexcrispus_zoom

 

Til et 12-grams testnøgle uld brugte jeg ca. 100 g tørrede blomster/stilke, som jeg kogte op første dag og kølede af. Næste dag varmede jeg garnet op i suppen til lige under kogepunktet, og lod garnet ligge i suppen og køle af – det endte med et par dage fordi jeg havde alt muligt andet at se til… Efter bejdsningen i den dybrøde skræppesuppe var garnet rødligt.

I used about 100 g of stalks with flowers for a test skein of about 12 g of wool. I boiled the curled dock the first day and let it cool off. The next day, I heated the yarn in the sorrel bath to just under boiling, then let the yarn cool off in the sorrel bath (for a couple of days in the end, because I had other fish to fry). After the sorrel mordanting in the dark red sorrel soup, the yarn was coral red.

skraeppebejds

 

Så kom jeg endelig til det egentlige eksperiment. Jeg farvede mit skræppebejdsese garn plus to andre 12-gramsnøgler (et ubejdset og et, der var bejdset i 10% alun, min standardbejdsning) med krap. Farvebadet var 40 g krap i regnvand, og resultatet kan man se nedenfor. Det alunbejdsede garn blev som forventet en flot rød, mens det ubejdsesede og skræppebejdsede blev helt ens – en ellers flot orange. I denne sammenhæng vil jeg dog kalde det en fiasko, for skræppebejdsningen har jo ikke gjort nogen forskel i forhold til ingen bejdsning.

Finally to the dyeing part of the experiment. I dyed my sorrel mordanted yarn plus two other 12-g test skeins (one unmordanted and one mordanted with 10% alum, my standard mordant) with madder. The dye bath was 40 g of madder root in rainwater, and you can see the result below. As expected, the alum mordanted wool is an intense madder red, but the unmordanted and sorrel mordanted wools are the exact same shade of orange (and a nice orange I think). But I’m going to call this a failure, since the sorrel mordant didn’t make a difference from no mordant.

skraeppe-resultat

 

Så hvad gik der galt? Heldigvis lykkedes det mig at finde ud af, hvor jeg havde læst om skræppebejdsning: India Flint’s “Eco Colour”. Og det hun rent faktisk skriver om skræppearter er nedenstående.

So what went wrong? In the end, I realized that I read about sorrel mordant in India Flint’s “Eco Colour”, the exact information she gives is:

“Dry and grind the roots and mix with water to make a tannin-rich soaking solution. The leaves of this genus are also rich in oxalic acid. Even the dried seeds have mordant qualities.”

Men det løser nu ikke helt mit mysterium. Rødderne indeholder garvesyre, som kun virker som bejdsemiddel på plantefibre, ikke uld. Men det var jo heller ikke rødderne jeg brugte, det var stilkene med frø og blade – og de indeholder (ligesom rabarberblade) oxalsyre, som burde fungere som bejdsemiddel på uld. Måske var mængden bare ikke stor nok? Det skal prøves igen næste år.

This doesn’t completely solve my mystery, though. The roots contain tannin, which only works as a mordant on plant fibers, not wool. But I used the flower stands with leaves, which (like rhubarb leaves) contain oxalic acid, which should work as a mordant on wool. Maybe the amount was just too low? I have to try tris again next year.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Farvehaven nu (My Dye Garden)

Nu hvor sommeren går på hæld er det blevet tid til at gøre status over årets farveplanter. I år har jeg haft vajdplanter til at gro 2. år, og en håndfuld planter gav en kæmpe bunke frø, selv om jeg faktisk var nødt til at flytte dem sidste efterår. Dette her er kun nogle af frøene.

Summer is leaving us, and I feel like summing up my gardening for the year. I had 2. year woad plants, and just a few plants gave me a big pile of seeds. That’s despite the fact that I moved those plants last fall. This is just some of the seeds.

woadseeds2

 

Så har jeg også haft en række skønhedsøje (Coreopsis tinctoria), som jeg tidligere har fået flotte orange farver ud af.

I also grew dyer’s coreopsis, which gave me these lovely orange shades a couple of years ago.

coreopsiswool

 

Skønhedsøje er også en fin sommerblomst, som sætter blomster i to farver.

Dyer’s coreopsis is a nice bicolor summer flower.

skonhedsoje16

 

Desværre tror jeg, at jeg har fået høstet skønhedsøje lige vel sent. Så jeg har kun taget en beskeden buket af de blomster, der stod bedst. Resten har jeg ladet stå, for at se om de sætter frø. Det tager nok lidt tid endnu, at dømme ud fra en sammenligning mellem mine afblomstrede stilke og denne fine oversigt.

Unfortunately, I was a bit late in harvesting my coreopsis, so I just took a few stalks of the freshest flowers. I left the rest for now, to see if I can get seeds out of them. It make take a while longer, judging from a comparison between my flowers and this excellent overview.

I år har jeg sået vau for første gang. Jeg havde forventet høje blomsterstande, som skulle tiltrække masser af sommerfugle, men planterne står altså kun med bladrosetter. Det ser ud til, at blomsterstandene kommer næste år.

This year, I’m attempting to grow weld for the first time. I expected tall flowers to attract loads of butterflies, but the plants only produced these leaf rosettes. Looks like the stalks will come next year.

vau16

 

Jeg har også sået krap for første gang, og det har givet mig en håndfuld forvildede, sølle udseende planter. Men hvis de overlever vinteren, kan det jo være, at de får lidt bedre fat næste år.

I’ve also started growing madder for the first time, and my plants are rather scrawny. I hope they’ll do better next year, if they survive winter, that is.

krapplanter16

 

Til gengæld står den japanske indigo særdeles flot og frugtbart. I år vil jeg tørre bladene og prøve at farve med denne metode.

My Japanese indigo, on the other hand, is really having a good time. This year, I’m planning to dry the leaves and try this method.

japindigo16

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Shibori ♥ Indigo

For snart nogen tid siden prøvede jeg kræfter med kombinationen af indigo og den japanske teknik shibori for første gang, og det bliver ikke den sidste. Jeg farvede på en håndfuld t-shirts og skjorter fra lokale genbrugsforretninger, alle af ren bomuld.

Arashi shibori laves traditionelt ved at vikle stof om en træstav. Mønstrene, man får, minder om bølger i et oprørt hav – “arashi” betyder storm.

Jeg lavede min arashi shibori ved at vikle om pvc-rør fra byggemarkedet, men man kunne også bruge et kosteskaft eller hvad man ellers har ved hånden. Jeg foldede en t-shirt på langs (1 og 2 nedenfor) og viklede dem omkring røret. Så bandt jeg bomuldstråd stramt omkring og maste stoffet sammen ind mod midten (3). Det skal folde så meget som muligt, det giver mønsteret (4).

A while ago, I tried the magical combination of indigo and the Japanese technique shibori, for the first – and definitely not last – time. I dyed a handful of cotton t-shirts and shirts from local second-hand shops.

Traditionally, arashi shibori was made by tying fabric around a wooden pole. The patterns thus achieved are reminiscent of waves of a rough sea – “arashi” means storm.

I made my arashi shibori by wrapping the t-shirt around a piece of pvc pipe, folding the t-shirt vertically (1 and 2 below) before wrapping it. Then, I tied cotton string tightly and bundled the fabric towards the centre (3). It should fold as much as possibe, that’s what produces the pattern (4).

arashi_shibori

 

Retningen af mønsteret kommer selvfølgelig fra den måde, stoffet er foldet på inden det er snøret, og næste gang vil jeg prøve med nogle diagonale foldninger. Arashi mønsteret er i hvert fald meget spiseligt, her nedenfor ses t-shirten ovenover tæt på.

The direction that the pattern takes obviously comes from the direction of folding before wrapping. Next time, I’ll try diagonal folds. But all in all, the arashi pattern turned out great, here’s a closer look.

arashi-detail

 

Og her en detalje fra en skjorte hvor folderne ikke lå så fint før snøringen – det giver faktisk et mere spændende mønster.

And a detail from the shirt where I didn’t fold the fabric neatly before wrapping – that actually makes the pattern more interesting.

skjorte_arashi4

 

Itajime shibori laver man ved at folde stof og klemme det fast mellem forme. Jeg lavede den allersimpleste version, hvor jeg foldede stof i kvadratiske folder (1 og 2 nedenfor) og klemte det fast med elastikker mellem et par blokke jeg havde savet mig (3).

Itajime shibori is made by folding and clamping fabric. I tried the very simplest verision, clamping a quadratically folded t-shirt (1 and 2 below) between a couple of wood blocks using rubber bands (3).

itajime_shibori

 

Foldningen giver et helt simpelt og attraktivt mønster (4). Og se hvor flotte blokkene blev – næste serie af forsøg kunne handle om farvning af træ med indigo.

This fold gives a pattern that I find simple and attractive (4). And look at the wood blocks after an indigo bath. Maybe my next experiments will be dyeing wood using indigo.

traeblok

 

Der er meget mere at afprøve med itajime shibori: andre foldninger, og fastklemning i forme med et mønster, i stedet for simple træklodser. Og så er der andre slags shibori: kumo shibori, hvor man vikler tråde omkring stoffet og yanagi shibori hvor man vikler omkring et tov. Det er bare begyndelsen!

There’s a lot more to try with itajime shibori: other folds, clamping with other shapes instead of simple wood blocks. And there are many other types of shibori: kumo shibori and yanagi shibori to begin with. Many more experiments!

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Sensommergrønt (Late Summer Greens)

I år har jeg nået at farve en bunke grønne farver med tagrør og sortfiltet netbladhat, to vækster, jeg ser som nogle af farveårets absolutte højdepunkter. Tagrør, fordi de giver den elektriske grønne farve. Det er da lidt mærkeligt at de røde blomster giver sådan en vild grøn, men kun hvis man får dem absolut friske i gryden. Hvis de er sprunget ud eller ikke er friskplukkede, så giver de gul, og det er der jo så meget andet der også gør. Sortfiltet netbladhat, fordi dens støvede grønne er så lysægte. De to bagerste nøgler er sortfiltet netbladhat, og de tre forreste er tagrør.

This summer, I’ve dyed a nice pile of green wool using reed flowers and velvet pax – two dyestuffs that are a highlight of the dyer’s year. Reed flowers because they give such an electric green. You have to admit it’s a bit strange that these red flowers dye wool a wild green, but only if you get them into the dye pot absolutely fresh. If the flowers have opened or are not freshly picked, they will only give yellow. Velvet pax because its dusty greens are so lightfast. The two skeins in the back are dyed with velvet pax, the three in the front with reed flowers.

grøn green

 

Sortfiltet netbladhat er jeg blevet bedre til at finde efter at have trænet lidt. De første gange, jeg prøvede at finde den, lykkedes det ikke, fordi jeg var for sent ude. I år fandt vi dem flere steder, bl.a. i denne arketypiske plantage, hvor Dagmar plukker en stor svamp. Det er lige sådan et sted, den kan lide at gro.

I’m becoming better at finding velvet pax. The first couple of years, I looked for it too late in the season. This year, I’ve found it growing several places, for example this archetypical plantation, where Dagmar is picking a big one. Just the kind of place that velvet pax likes to grow.

Dagmarplukker

 

Sortfiltet netbladhat er der alleredere i august, og i år, hvor alt var tidligt, i starten af august. Og så var svampene enorme – nogle af de eksemplarer jeg fandt, var 25 cm i diameter.

Velvet pax can be found in August, and this year, everything was early, so it was there at the beginning of August. And the mushrooms were huge – I found some that were 25 cm across.

sortfiltet

 

En anden sensommerglæde er store, fede edderkopper. Denne her bor udenfor vores hus, og det er måske den fedeste edderkop, jeg nogensinde har set. Da jeg stod med kameraet helt op i hovedet på den gøede naboens store hunde, og straks rejste den forbenene som til angreb. Jeg valgte at stikke af, så jeg fik kun et ordentligt nærbillede af den fra undersiden, hvor den har et mønster, der ligner øjne lidt. Efter at have søgt lidt rundt, er jeg blevet enig med mig selv om, at det nok er en korsedderkop i meget lys farve, da dens bagkrop spidser til bagtil. Efter at have læst, at korsedderkopper godt kan bide hvis man provokerer dem, tænker jeg, at flugtbeslutningen ikke var dårlig.

Big, fat spiders are another joy of late summer. This one, which is possibly the fattest spider I’ve ever seen, lives outside our house. When I was sticking my camera right in its face, the neighbor’s big dogs started barking. Immediately, the spider lifted its front legs as if to attack. I chose to run away, so I only got a good shot from underneath the spider, where its pattern looks a bit like eyes. I think it’s a very light colored cross spider, since its body is pointy at the back. After reading that they can bite if provoked, I think my decision to flee was not a bad one.

edderkop

 

Sommeren er også årets chance for lystest, og jeg fik da testet en håndfuld farver i sommerens løb. De lå i vindueskarmen fra tidlig juli til midt i august, og der var stor forskel på holdbarheden.

Summer is also the time of year to test light-fastness. I tested a handful of colors on the windowsill from early July to mid August, and their light-fastness was quite different.

 1. Gamle brunporesvampe, de to øverste farver i varmt bad og den nederste på kortet er koldfarvet i en heksebryg der stod udenfor nogle uger. Ingen af de gulbrune farver er særligt lysægte // Old polypores, the two top ones warm baths and the lower one a cold bath that brewed outside for some weeks. None of these yellow browns are very light-fast.
 2. Sortfiltet netbladhat, som er uforandret. Jeg har set denne gode lysægthed af farven fra sortfiltet netbladhat før, så den er god nok! // Velvet pax, the color didn’t change. I’ve seen this light-fastness in previous test, so it really is that good!
 3. Orange slørhatte af ukendt art. Ikke fantastisk lysægte // Orange Cortinarius mushrooms, I don’t know which species. Not that light-fast
 4. En hel matrix af krap og indigo, hvor man tydeligt kan se at mættede indfarvninger er mere lysægte end pastellerne // A matrix of madder and indigo, showing that saturated colors are much more light-fast than pastels
 5. Rødder af almindelig syre. Ikke specielt lysægte // Sorrel root, not very light-fast
 6. Birkeblade. Overraskende lysægte // Birch leaves. Surprisingly light-fast
 7. Vau. Overraskende at lysægtheden er dårligere end nr 6… // Weld. Surprised by the fact that it’s less light-fast than number 6…
 8. Henna på alpaca. Jeg vil kalde det en middel lysægthed // Henna on alpaca. I’d say this is a medium light-fastness
 9. Morgenfrueblomster. Overraskende god lysægthed // Calendula flowers. Surprisingly light-fast

lysprøver_sommer16

 

Jeg har også farvet med rejnfan, som jo ganske vist ikke giver grøn, men “bare” gul på alunbejdset uld, så det har jeg ikke taget billeder af. Men da jeg stod med blomsterne og beundrede deres mønstre, fik jeg lyst til at tælle efter, for at se om det er rigtigt, at de holder sig til tallene fra Fibonacci-rækken.

Fibonacci-rækken, hvis man ikke lige kan huske det, starter med to 1-taller, og derefter får man det næste tal ved at lægge de to forrige sammen:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, osv.

Sidst, jeg tænkte på Fibonacci-tal var da jeg skulle regne de rigtige tal ud til mit Vindauga-tæppe hvor rektanglerne overholder det gyldne forhold, som kan approximeres ved forholdet mellem naboer i Fibonacci-rækken, f. eks. 55/34 = 1,61.

Nedenfor er et nærbillede af en enkelt af de små blomster i rejnfans blomsterstand. Og ganske rigtigt, så er der 13 buer der drejer med uret, og 21 der drejer imod.

I’ve also dyed with tansy, which doesn’t give green, but “just” yellow on alum mordanted wool (no pictures of that). But when I admired the flowers, I suddenly wanted to check if they really do stick to Fibonacci numbers.

The Fibonacci series begins with two ones, and then the next numbers are found by adding the two previous ones:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc.

The last time I thought about Fibonacci numbers were for calculating the numbers of my Vindauga blanket where rectangles obey the golden ratio, approximated by the ratio between neighboring numbers in the Fibonacci series, eg. 55/34 = 1.61.

Below is a close-up of a tansy flower. And as promised, the numbers of rows of tiny buds are Fibonacci numbers – 13 clockwise rows and 21 counter-clockwise.

DSC_2985

 

I sommerens løb nåede vi endelig også lidt børneforsøg. Vi har tit bagt brød, og talt om hvorfor de forskellige ingredienser skal i. Dette her er fortsættelsen, et lille forsøg med, hvad gær bedst kan lide at spise.

Vi tog ca. en kvart pakke gær og delte den i 3 lige store dele, der hver blev opløst i et glas vand. Maden, som gæren i de 3 glas fik var 1 spsk druesukker, almindelig sukker eller majsstivelse. Vi holdt glassene omkring 37 grader i et par timer ved at sætte dem i et vandbad. Dagmar syntes, det var sjovt at holde øje med glassene, og kunne selv konstatere, at det først bobler i glasset med druesukker (til venstre), og senere begynder det også i glasset med almindeligt sukker (i midten). Der kommer ingen bobler i glasset med majsstivelse (til højre), for det kan gæren ikke spise. Boblerne kommer, når gæren gror, for så spalter den sukkeret til alkohol og CO2.

Dette lille forsøg var meget let at lave, og giver mening selv for helt små børn – gær kan spise nogle ting og ikke andre. Med større børn eller for sin egen skyld kan man jo godt tænke over, at druesukker er en enkelt sukker (monosaccharid) og gæren kan bruge det direkte. Almindeligt sukker er to sukkerringe, der sidder sammen (og hedder sukrose, og er et disaccharid) og det tager lidt tid for gæren at skille de to ringe ad. Majsstivelsen er mange sukkerringe, der sidder sammen, og det gør de på en måde, som gæren ikke kan klippe over.

We also had time for a bit of kid’s science over the summer. We’ve often baked bread and talked about the roles of the different ingredients, so this experiment continues that theme by showing what yeast likes to eat.

We get fresh yeast here. We split about a spoonful of it in three, dissolving each in a glass of water. We fed them differently, with a spoonful of glucose, table sugar, or corn starch. Then, we kept them at body temperature for a couple of hours with a simple water bath. Dagmar thought it was fun, and she kept an eye on the glasses to look for bubbles. She could tell that the first bubbles occurred in the glucose glass (left), then the one with table sugar (middle). There were no bubbles in the corn starch glass (right) because the yeast cannot eat that. The bobbles are there when the yeast grows because it splits sugar into alcohol and CO2.

This experiment was very easy to do, and it makes sense even to very young children – yeast likes to eat certain things and not others. But for one’s own sake or with larger children, it is possible to think a bit further. Glucose is a single sugar ring (a mono-saccharide) that the yeast can use directly. Table sugar is two rings (called sucrose, a di-saccharide) and it takes a bit of time for the yeast to cut the rings apart. Corn starch is a long row of rings, and they are attached so that the yeast cannot cut them apart.

yeast-experiment
Gær fodret med druesukker (venstre), almindeligt sukker (midten) og majsstivelse (højre). Det bobler og gror i glassene med druesukker og almindeligt sukker. Yeast fed glucose (left), table sugar (middle), and corn starch (right). There is growth and bubbles in the glasses with glucose and table sugar.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Sommeren regnfuld gik (Summer)

Trods regnen har vi oplevet en masse denne sommer både hjemme i det midtjyske og på vores store rejse til Himmerland. Og så har planter og svampe kvitteret for regnen i hobetal.

This summer passed in a big cloud of rain, which has been lovely for plants and mushrooms that came out early and in huge numbers. We went on lots of day trips.

Skovsnogen Artspace hvor den fine kunst ikke skal rådne inden døre, men spiller sammen med skoven omkring den.

Skovsnogen Artspace where art lives in the context of the forest instead of dying indoors.

skovsnogen

 

Det lykkedes min mor at blive færdig med et par projekter med garn, som jeg har farvet – et Elizabeth-sjal efter mønster af Dee O’Keefe i krapfarvet Einband. Den islandske uld er selvfølgelig fantastisk at strikke med og gå med, men den tager også virkelig godt og smukt imod farven. Hun strikkede også et par sokker efter Laurel-mønsteret af Wendy D. Johnson i sokkegarn, jeg har farvet med indigo og et lille stænk cochenille for at få en lilla tone.

My mom has managed to finish a couple of knitting projects with yarn that I’ve dyed. An Elizabeth shawl designed by Dee O’Keefe in Einband that I’ve dyed with madder. This Icelandic wool is wonderful to knit with and to wear, but it also takes color beautifully. She also knit a pair of socks, the pattern is Laurel by Wendy D. Johnson, the yarn a sock yarn I’ve dyed purplish blue with indigo and a twist of cochineal.

wendyknitting
Vi var på udflugt til Rebild Bakker. Fårene passer perfekt ind i landskabet, og det er jo også deres græsning, der vedligeholder heden (blåbær spiser de til gengæld ikke). Jeg kan ikke huske at have set sådan et stejlt landskab andre steder i Danmark, det er utroligt hvad istidens smeltevand har udrettet.

We went on a day trip to the hilly landscape at Rebild. The sheep are a perfect match for this landscape, and in the end, it is their grazing that maintains the heath (blueberries though, they don’t touch). I don’t remember ever seeing such steep hills anywhere else in Denmark – it tells you about the power of the melting waters from the end of the last ice age.

rebild_bakker
Rold skov ligger lige ved siden af, og her så vi de specielle, gamle bøgetræer, kaldet purker. De er forkrøblede og mangestammede, fordi de blev skåret ned igen og igen til brænde. Faldne stammer får lov at rådne, så svampe og insekter får lidt tiltrængt habitat.

Rold forest is close by. There, we saw the unusual old beech trees, called “purker” in Danish. They have multiple contorted growths because they were cut down repeatedly for firewood. Fallen logs are left to rot, giving mushrooms and insects a much needed habitat.

roldskov
Biodiversitet fandt vi også på Livø. Vi var på rundvisning i det økologiske forsøgslandbrug som Naturstyrelsen driver. De eksperimenter er med dyrkningsformer til økologi og glutenfrie afgrøder som quinoa og boghvede.

Det er jo dejligt at se en kornmark, der er fuld af andre planter, såsom kløver og kornblomster. Jeg har altid godt kunnet lide kornblomster, men jeg ser dem på en ny måde efter at have læst om farven i “Handbook of Natural Colorants” af Bechtold & Mussak. Den skyldes nemlig et supramolekylært kompleks af cyanidiner og flavoner med metalioner (Mg2+ og Fe3+) som samles ved self-assembly. Det er derfor, at man ikke kan udvinde den blå farve af kornblomster for at farve med den – komplekset falder fra hinanden, og de enkelte dele har ikke nogen farve. Det kan måske også være tilfældet med andre stærke farver, der ikke kan udvindes? Erindringen om fiasko med violet ametysthat melder sig.

We also encountered biodiversity on the island of Livø. We went on a guided tour of the organic test farm, where experiments are made with growth practices for organic farming, as well as testing new crops such as quinoa and buckwheat.

It’s always a good thing to see a field of crops with lots of other plants in it, such as clover and cornflower. I’ve always loved cornflowers, but I do see them in a new light after reading about their color in “Handbook of Natural Colorants” by Berchtold & Mussak. The color comes from a supramolecular, self-assembled, complex of cyanidins, flavones, and metal ions (Mg2+ and Fe3+), and that’s why it cannot be extracted for dyeing. The complex comes apart, and the individual parts are not blue. This could be the case with other pretty colors that are impossible to extract? The purple deceiver failure comes to mind.

livø
Jeg kunne selvfølgelig ikke gå så meget udenfor en hel sommer uden at lede efter lav. Jeg har foræret mig selv to bestemmelsesnøgler, den ene et simpelt lille hæfte fra Svampeforeningen: “Laver i Tisvilde Hegn” af Hørnell, Jeppesen og Søchting. Jeg fik det til 30 kr fordi det næsten er udsolgt, og det er et godt lille hæfte med gode billeder af de mest almindelige lavarter. Den anden er meget mere detaljeret/akademisk (og meget dyrere); “Lichens, An Illustrated Guide to the British and Irish Species” af Dobson.

I obviously couldn’t walk outside an entire summer without looking for lichens. I’ve added two books to my lichen library, one is a small and useful Danish pamphlet, “Laver i Tisvilde Hegn” by Hørnell, Jeppesen & Søchting. The other is the elaborate, somewhat academic “Lichens, An Illustrated Guide to the British and Irish Species” by Dobson.

Det er umuligt at gå udenfor døren uden at se de allermest almindelige lavtyper: almindelig slåenlav (Evernia prunastri), tue-grenlav (Ramalina fastigiata),  almindelig væggelav (Xanthoria parietina) og almindelig kvistlav (Hypogymnia physodes). Dem har jeg allerede afprøvet til farvning, så ikke mere om dem her. Denne sommer koncentrerede jeg mig om laver af familien Cladonia, som på dansk hedder bægerlav og rensdyrlav.

I always find the most common lichens: Evernia prunastri, Ramalina fastigiataXanthoria parietina, and Hypogymnia physodes which I’ve already experimented with for for dyeing. So this summer, I’ve looked for Cladonia species.

Den tragtformede lav øverst til venstre på billedet herunder har jeg tit set på jorden og på dødt træ, og jeg mener, det er bleggrøn bægerlav (Cladonia fimbriata). Jeg har ikke prøvet at indsamle den, for jeg kan ikke helt overskue hvordan man skulle plukke den – et bæger ad gangen? (Casselman’s “Lichen Dyes, The New Source Book” nævner den heller ikke).

I’ve often seen the funnel shaped lichen (top left in the image below) on the ground and on dead trees, and I believe it’s Cladonia fimbriata. I haven’t collected this lichen, since I’m not sure how to. One funnel at a time? Also, Casselman’s “Lichen Dyes, The New Source Book” does not mention this species.

Så er der rensdyrlaverne, som jeg indtil for nyligt troede, var mos. Men man bliver jo heldigvis aldrig for gammel til at lære noget nyt. Øverst til højre er det hede-rensdyrlav (Cladonia portentosa), som er meget almindelig. Den har jeg samlet lidt ind af til at farve med.

Then there’s the reindeer lichens. Until recently, I thought they were mosses, but it’s never too late to learn something new. I found Cladonia portentosa (top right) in several places this summer, and my books do say that it is common, so I’ve collected a bit for dyeing.

Nederste række er laver, jeg kun har set et enkelt sted i denne sommers løb, så dem har jeg kun fotograferet. Man skal aldrig plukke en lav, hvis man ikke ved om arten er sjælden. Til venstre mener jeg, det er askegrå rensdyrlav (Cladonia rangiferina) og til højre træfods-bægerlav (Cladonia coniocraea). Casselman nævner askegrå rensdyrlav som en bwm-lav (boiling water method), der skulle farve rødbrun eller brun, men den er måske mere udbredt andre steder.

I’ve only seen the bottom row lichens once each this summer, so I only took photos. Never pick a lichen if you don’t know if it’s rare. On the left, I believe, Cladonia rangiferina, and on the right, Cladonia coniocraea. Casselman does mention Cladonia rangiferina as a bwm (boiling water method) lichen that dyes shades of red to brown. Maybe it’s more common in other parts of the world.

cladonia
Nu er vi hjemme igen, og jeg er i gang med forberedelserne til det kursus i naturfarvning, jeg skal stå for i Herning weekenden d. 1. og 2. oktober. Se mere her, hvor man også kan tilmelde sig.

Home again, I’m beginning to prepare for the workshop on natural dyeing that I will teach the first weekend of October.

PS: Follow my blog with Bloglovin

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

En Hado til alle (Hados for Everyone)

For nylig havde vi hedebølge, så jeg trængte til et lille let projekt, hvor man ikke sidder med en stor bunke uld på skødet. Det endte med Hado, et mønster af Olga Buraya-Kefelian. Og det var faktisk så sjovt at strikke at jeg endte med at lave tre af dem. Øverst en gul/grøn, farvet med tagrørsblomster og sortfiltet netbladhat. Nederst til venstre en med to blå toner, den ene vajd og den anden almindelig tropisk (købt) indigo. Nederst til højre en med blå og orange, her har vajden fået selskab af uld, der er farvet med orange slørhatte.

We recently had a heatwave here in Denmark, so the need arose for a project where you don’t have a huge pile of wool on your lap. I ended up knitting Hado by Olga Buraya-Kefelian, and it was so much fun that I knit three of them. The upper one in yellow/green is wool dyed with reed flowers and velvet pax. On the lower left, one with two tones of blue from woad and ordinary tropical (bought) indigo. In the hat on the lower right, woad is accompanied by orange wool, dyed with orange mushrooms of the Cortinarius family.

hado4

 

På billedet nedenfor kan man se at huerne har forskellig længde. Den blå/orange har 1,5 mønstergentagelser, den blå/blå 2 og den gul/grønne 2,5. Men man kan også se noget andet, og se det meget endda. Det orange garn smittede nemlig af, da jeg vaskede huerne! Alle huerne er strikket med samme hvide baggrundsfarve, og man kan altså sagtens se forskel på den med orange striber og de andre huer.

Sidste år, da min datter fandt de orange slørhatte og jeg først farvede med dem, var jeg henrykt over, hvor stor en mændge farve, der var i dem. Men den var åbenbart ikke vaskeægte. Så jeg kalder dette en fiasko, men hvis jeg finder svampene igen vil jeg dog godt tage dem med hjem og eksperimentere videre med dem.

The picture below shows the different length of the hats. The blue/orange one has 1.5 pattern repeats, the blue/blue one 2, and the yellow/green one 2.5 repeats. But the picture also shows something else, very visibly. All the hats are knit with the same white background, so you can easily tell that the orange color came off.

Last year, when my daughter found these orange mushrooms for me, I was just excited about the huge amount of dye in them. But that color turns out not to be wash fast. So I’m calling this one a failure, although I admit that I would pick these mushrooms again if I found the, so I could experiment some more.

hado_bunke

 

Huens afslutning i originalen forstyrrede mit øje, så jeg var nødt til at lave en anden afslutning. I stedet for det mønsteret siger, så lavede jeg en halv mønstergentagelse hvor jeg udelod slå-om’erne. Den sidste halve mønstergentagelse i toppen starter med halvt så mange masker som før, og igen udelod jeg at slå om.

The top of the hat as knit in the pattern disturbed my eye, so I had to modify it. I kept knitting the pattern to the top, but omitting the yo’s.

hado2

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Rødkål (Red Cabbage)

Her i huset er der stor stemning for at få lov at lave forsøg. Og onde PhD-mor (det er mig) ser jo bare sit snit til at snige lidt tidlig naturvidenskab ind i børnenes hoveder.

Et almindeligt rødkålshovede kan der komme meget godt ud af – vi har forsøgt os med rødkålsindikator, altså en væske til at måle pH-værdi med:

Opskrift – Rødkåls-pH-indikator

Ca. 1/2 rødkålshovede

Kogende vand så det dækker

Hak kålen groft og overhæld den med kogende vand. Lad det stå i 5 minutter, og si kålen fra. Væsken er nu din rødkålsindikator.

Jeg lavede rødkålsindikatoren herhjemme sammen med Dagmar, som er 6 år. Hun løb hele huset rundt for at finde alt muligt frem, der skulle måles på. Sæbe, eddike, opvasketabs. Vi endte med at komme hele pH-skalaen rundt (jeg tjekkede med almindeligt pH-papir).

Kid’s science is really popular around our house. And calculating PhD Mom (that’s me!) will just take any chance at stuffing some early science education into the children’s heads.

A humble head of red cabbage can be used for much good – we’ve experimented with red cabbage indicator, meaning a liquid for measuring pH:

Recipe – Red Cabbage pH Indikator

About half a head of red cabbage

Boiling water, enough to cover the cabbage

Chop up the cabbage (doesn’t have to be very fine) and pour the boiling water over it. Let it stand for 5 minutes, and strain out the cabbage. The liquid is your red cabbage indicator.

I did this experiment at home with Dagmar, who’s 6 years old. She absolutely searched the entire house to find things to measure. Soap, vinegar, dishwasher tabs. In the end, we covered the entire pH scale (I checked with ordinary pH paper).

pHindicator_txt

 

Jeg har ladet mig fortælle, at man også kan opsuge rødkålsindikatoren i et kaffefilter, tørre det, og så bruge det som indikatorpapir. Det kunne måske være praktisk til naturfarvere, som ikke er villige til at betale for relativt dyrt, rigtigt pH-papir.

Grunden til at rødkål kan bruges som pH-indikator overhovedet er, at det indeholder anthocyaniner, som er en gruppe af farvestoffer, man også finder i røde bær og frugter. Rødkål indeholder store mængder anthocyaniner.

Anthocyaniner skifter farve efter opløsningens pH, så de generelt er røde i sur opløsning og blå i basisk opløsning. Desværre er de dårlige at farve tekstiler med, for deres lysægthed er rigtig dårlig. Alligevel ser man rundt omkring, at folk eksperimenterer med farvning med rødkål og bær, og i sin bog “The Science of Teaching with Natural Dyes” nævner Jeanne Buccigross adskillige anthocyaning-holdige planter, der traditionelt er blevet brugt til farvning: kermesbær, morbær, stokroser og hibiscus.

I’ve been told that you can also apply the red cabbage indicator to a coffee filter, dry it, and then use it as an indicator paper. Maybe a practical option for natural dyers who are unwilling to pay for relatively expensive pH paper.

The reason that red cabbage works as a pH indicator in the first place is its content of anthocyanins. That’s a group of colored compounds that are also found in red berries and fruits. Red cabbage contains a large amount of anthocyanins.

Anthocyanin color will shift with the pH of the solution. In general, they are red in acidic solution and blue in alkaline solution. Unfortunately, they are close to useless as textile colors because their light fastness is really low. Despite that, hobby dyers will sometimes experiment with red cabbage and berries as textile dyes. In her book “The Science of Teaching with Natural Dyes”, Jeanne Buccigross mentions several dyestuffs containing anthocyanins that were traditionally used in dyeing: pokeberries, mulberries, hollyhock, and hibiscus.

Der skal ikke bruges et helt kålhovede til at lave børneforsøg med, så resten kan passende laves til sauerkraut:

Opskrift – Sauerkraut

1 kg finthakket kål – rød, hvid eller en blanding

Evt. et par revne gulerødder

1 spsk havsalt eller Himalayasalt pr. kg

Evt. krydderier: ingefær eller anis, eller noget andet

Ælt det hele sammen i en skål. Brug så mange kræfter som muligt, så der træder væske ud. Fyld kålen i et patentglas, ikke helt op til toppen. Det skal være dækket af væske, hvis ikke, tilsætter jeg en sjat vand. Skal stå køligt, gerne lidt koldere end almindelig stuetemperatur, og fermentere til de er klar. Smag på dem – når de er sure og friske, så er de færdige. Sæt dem i køleskab.

Jeg laver sauerkraut i så mange farver som muligt, men den røde med anis er den mest populære. Der er og bliver noget med børn og rød mad.

You don’t need the whole head of cabbage for science experiments, so the rest can be turned into sauerkraut:

Recipe – Sauerkraut

1 kg finely chopped cabbage – red, white, or a mixture

A couple of grated carrots (optional)

1 Tsp sea or Himalaya salt per kg of vegetables

Ginger, anise seeds, or another herb or spice (optional)

Knead everything together in a large bowl, using all your strength.  Liquid will start coming out. Stuff the cabbage into patent-closing jars, not all the way to the top. It should be covered by the liquid, if not, I just add a bit of water. Let the jars ferment in a cool place, a bit colder than room temperature until they are done. Taste the cabbage – when it has a fresh sour taste, it’s done. Put them in the fridge.

I make as many shades of sauerkraut as possible, but the red one with anise seeds is always the most popular. There’s just something about children and red food.

sauerkraut

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Vajd – en historie om blåt (Woad)

English version – bottom of page

Endelig blev det sommerferie! Jeg har tænkt mig at bruge den på at farve (med naturfarver selvfølgelig), strikke (af naturfarvet garn) og læse (om naturfarver, hvad ellers??).

Jeg er netop blevet færdig med at læse “Vaid – En historie om blått” af Anne Sagberg, og det er en velskrevet og interessant bog, der indeholder meget der var nyt for mig. Det er tydeligt at forfatteren har lavet sin egen, nye research, og ikke bare skrevet et opkog af eksisterende bøger om emnet. Den er desuden skrevet på et norsk, der er let for en dansker at kapere.

vaidbog

 

Især kapitlerne om historiske fund af vajdfarvede norske tekstiler er virkelig interessante. Selv om vajd gror vildt flere steder i Norge, for eksempel på Nordlandskysten, står det ikke klart om den egentlig er blevet groet i landet førhen til farvning. Alligevel er der altså fundet mange vajdfarvede tekstiler i Norge fra forskellige tidsaldre.

Osebergskibet blev fundet i 1904, og viste sig at være grav fra år 834 for to kvinder – den ene klædt i en rød dragt, den anden i en blå, vajdfarvet dragt. Det røde tekstil er meget fint, formodentlig importeret, og dragten har påsyede silkebånd, så den rødklædte kvinde kaldes for Osebergdronningen. Det blå tekstil er grovere, formodentlig lokalt vævet, så den blåklædte kvinde kunne være dronningens tjener.

Ud over vajden, der blev brugt til det blå klæde, så havde dronningen også en lille æske med vajdfrø med sig. Det synes jeg, er virkelig interessant. Vi ved ikke, om man groede planten i Norge på den tid, eller om man importerede farvestoffet eller farvet uld. Men vi ved altså, at en lille æske med vajdfrø var kostbar eller vigtig nok for snart 1200 år siden, til at en magtfuld kvinde skulle have den med i sine gravgaver.

For nogle år siden, på en ferie til Oslo, så jeg Osebergskibet, som findes i Vikingeskibshuset. Skibet er jo imponerende smukt, men jeg husker desværre ikke noget om en æske med vajdfrø. Dengang vidste jeg dog heller ikke, at jeg skulle lede efter den, og jeg ved ikke om den er udstillet.

Osebergskibet, udgravning tv og det istandsatte skib th.
Venstre: Udgravningen af Osebergskibet. Højre: det istandsatte skib. Left: Excavation of the Oseberg ship. Right: After restoration. Photos in the public domain.

Baldishol-tæppet er et overlevende fragment af noget, som engang var et større værk, det kan man se på de rå kanter. Tæppets historie er ganske utrolig.

I 1879 rev man den gamle kirke i Baldishol ned, og familien på nabogården købte en del af inventaret. Nogle år senere kom en Louise Kildal på besøg fra Oslo, og fik en af genstandene med hjem – et snavset stykke stof, som organisten plejede at bruge til at lægge over benene, fordi det trak sådan i den gamle kirke (!)

Hjemme igen vaskede Louise Kildal stofstykket, og dette var hvad der dukkede frem: det farvestrålende Baldishol-tæppe, et vævet billedtæppe fra mellem 1040 og 1190. I dag findes tæppet på Kunstindustrimuseet i Oslo. Det kunne jeg tænke mig at se næste gang min vej forhåbentlig går til Oslo.

I mellemtiden kunne jeg meget let se mig selv farve garn op i tæppets farver. Det indeholder flere forskellige blå farver, som formodentlig kommer fra vajd. Den grønne farve er gul overfarvet med blå, så der er gået store mængder blå til dette kostbare tæppe. I 2013 fik man røde tråde fra tæppet analyseret, de kom fra en tidligere restaurering. Analysen viste, at den røde farve kommer fra en plante i Rubiaceae-familien, altså den familie, krap hører til (men det vides åbenbart ikke med sikkerhed om farven kommer fra krap eller et andet medlem af familien). Den gule er ikke blevet analyseret endnu, men Anne Sagberg skriver, at vau var tidligt i brug, og kunne have været dyrket i Norge eller importeret.

Af Frode Inge Helland - http://kunsthistorie.com/fagwiki/Fil:BaldisholteppetRepr_1000.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15836282
Baldisholtæppet The Baldishol Tapestry Foto: Frode Inge Helland

Bogen omfatter mange flere emner end dem, jeg har nævnt her. Anne Sagberg fortæller også om fundet af en ung kvindes grav i stavkirken i Uvdal. Kvinden blev begravet i sidste halvdel af 1300-tallet, og har en vajdfarvet hætte på i den facon, som var højeste mode på det tidspunkt. Vi får også beretningen om Sagbergs problemer med at lave en reproduktion af hætten (det var ikke let!). Indgående beskrivelse får også tre tekstiler til ophængning på væggen, Vossadugen, Huldredugen og Veøydugen. De er fra slutningen af 1400-tallet, og alle er broderet med geometriske mønstre, som jeg kunne tænke mig at omsætte til strik engang.

Hvis der er nogen der har læst dette helt til ende, kan de vist ikke være i tvivl om, at jeg gerne vil anbefale bogen!

In English:

Finally, the summer holiday is here! I’m going to spend it dyeing (with natural dyes, of course), knitting (with my naturally dyed yarn) and reading (about natural colors, what else??).

I just finished reading the Norwegian book “Vaid – En historie om blått” (Woad – A Story about Blue) by Anne Sagberg, a well written and interesting book that contains a lot of information that was new to me. The author obviously did her own research instead of rehashing existing literature on this topic.

The chapters on historical finds of woad dyed Norwegian textiles are especially interesting. Wild-growing woad is found in multiple locations in Norway, including the coast of Nordland (quite far North), but it’s not known if it was previously grown for dyeing. But there are many finds of woad dyed textiles from different eras.

The Oseberg Ship was discovered in 1904, and is a ship grave from the year 834. Two women were found in it – one dressed in blue, on in red. The red textile is very fine, probably imported, and the garment is embellished with silk ribbons. The woman in red is referred to as the Oseberg Queen. The blue textile is not as fine, probably a local product, so the woman in blue could be a servant.

Not only was the blue textile dyed with woad, the queen also had a small box of woad seeds with her among the grave gifts. I find that really interesting. We don’t know if the plant was cultivated in Norway at the time, but someone almost 1200 years ago found a small box of woad seeds precious or important enough that it was given to an important woman to bring with her to the afterlife.

I saw the Oseberg Ship, which is found at the Viking Ship House, some years ago. It’s impressive and beautiful, but unfortunately, I don’t remember anything about a box of woad seeds. I didn’t know to look for it at the time, but also, I don’t know if it is displayed.

The Baldishol Tapestry is a surviving fragment of a once-larger piece – you can tell from its torn edges. Its story is incredible.

In 1879, the old church in Baldishol was torn down, and the neighbors bought some of the objects from the church. Some years later, a Louise Kildal visited from Oslo and took one of the objects home with her – a dirty rag that the organist used to drape over his legs because there was a terrible draft in the old church (!)

Home again, Louise Kildal washed the rag, and what came out? The colorful Baldishol Tapestry, a wowen picture from between 1040 and 1190. The tapestry is kept at Kunstindustrimuseet in Oslo, and next time my path goes near it, I’ll make a point of seeing it.

Meanwhile, I could easily see myself dyeing some yarn to match the tapestry’s colors. It contains several blues, probably from woad. The green color is yellow overdyed with blue, so clearly large amounts of blue went into creating this precious piece. One of the red threads (left over from earlier restorative work) was analyzed in 2013. The analysis showed that the red color comes from a member of the Rubiaceae family (to which madder belongs) but apparently couldn’t tell if the color is indeed from madder or another member of the family. The yellow has not yet been analyzed, but Anne Sagberg tells us that weld was used since early times, and could have been cultivated in Norway or imported.

The book covers many more topics than the ones I mention here. Anne Sagberg writes about the excavation of a grave inside the stave church of Uvdal. A young woman was buried there in the latter half of the 14th century, wearing a woad dyed hood, a shape that was very fashionable at the time. Sagberg recounts the problems she encounted trying to recreate the hood (not easy!). A detailed description is also given to three wall hangings, Vossaduken, Huldreduken and Veøyduken. They are from the late 15th century, and all embroidered with geometric patterns that I’d like to knit one day.

Anyone who made it through all this text will have no doubt that I’d like to recommend Sagberg’s book to those able to read Norwegian!

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save