Grønne variationer (Green Variations)

One of the great things about natural dyeing is that you can keep overdyeing until you get the color you want.

~

Jeg har længe haft nogle lidt mislykkede grønne nøgler Norne liggende, og jeg gravede dem for nyligt frem for at overfarve dem og få så mange forskellige grønne som muligt. Jeg vandt noget af nøglerne over i nøgler til farvning, og beholdt den sidste del som den var.
I recently dug out some green skeins of Norne that were not exactly what I had imagined, and had been sitting in the storage basket for a while. I decided to overdye them to get as many greens as possible. So I wound skeins for dyeing and kept the last part of the skein the way it was.

Det ene nøgle (nøgle 1 på billedet nedenfor) var en medium blå fra indigo, som jeg havde overfarvet med et par efterbade af granatæbleskaller og vau. Det gav en ret svag gul, for svag til at matche den blå, derfor den svagelige grønne farve.
One skein (skein 1 in photo below) was a medium blue from indigo overdyed with a couple of afterbaths from pomegranate and weld. They gave a rather weak yellow, too weak to match the blue tone, resulting in a quite anemic green.

Det andet nøgle (nøgle 12) havde samme problem. Det er igen en medium indigo, denne gang på en bund af tørret grå bynke. Jeg vidste det ikke dengang jeg farvede det, men ved nu, at grå bynke kun giver ret svag beige når man bruger den tørret.
Another skein (skein 12) had the same problem. Again, a medium indigo blue, this time over dried mugwort dye. I didn’t know at the time I dyed this (as I do now) that dried mugwort only gives a rater weak beige.

Så havde jeg et nøgle med det modsatte problem (nøgle 5). Her er en stærk (1:1) gul fra vau overfarvet med en svag indigo, så den grønne/Chartreuse simpelthen er for elektrisk i store mængder.
Then there was a skein with the opposite problem (skein 5). It’s dyed with a strong (1:1) weld and overdyed with weak indigo, giving a green/Chartreuse that’s just too intense.

Endelig havde jeg et gult nøgle, som egentlig ikke var mislykket (nøgle 9) men som der bare ikke var en plan for. Det farvede jeg for længe siden med rejnfan og et krap-efterbad for at få en varm gul. Alle nøglerne blev vundet over i mindre portioner, og så overfarvede jeg dem, nogle med indigo, nogle med vau, og nogle med valnøddeskaller.
Finally, there’s a skein that was actually a good color (skein 9) but I just didn’t have any plans for it. I dyed it long ago with tansy and a madder afterbath to achieve a warm yellow. I wound all the skeins into smaller ones and overdyed them with indigo, weld, and walnut hulls.

Overfarvning og atter overfarvning for at få så mange grønne farver som muligt. Overdyeing and then some more overdyeing, to get as many greens as possible.

Nøgle 6, 7 og 8 kommer fra nøgle 5, og er bare overfarvet med mere og mere indigo, og her er ingen overraskelser. Den stærke gule bund ender med en klar flaskegrøn når den overfarves med stærk nok indigo.
Skeins 6, 7, and 8 come from skein 5 and are just overdyed with stronger and stronger indigo, and there’s no surprises there. The strong yellow base ends up as a clear forest green when the indigo component becomes large enough.

Nøgle 10 og 11 er garnet fra nøgle 9 overfarvet med lidt og lidt mere indigo. Her var der en god overraskelse, nemlig nøgle 10. Det blev en vissengrøn, en af mine yndlingsgrønne. Her afslører jeg virkelig mit manglende kendskab til farvelære, men jeg vidste ikke at der skal så meget rødt i blandingen for at få en vissengrøn.
Skeins 10 and 11 are yarn from skein 9 overdyed with a bit of indigo and a bit more. Here, skein 10 was a nice surprise, a wilted green, one of my favorite shades of green. I suppose I am really revealing myself as totally ignorant of color theory, but I did not know that this type of green contains such a large proportion of red.

Jeg lavede et farvebad af 12 g vau og farvede på 25 g garn fra nøgle 1. Det blev til nøgle 2 – ikke nogen overraskelse, her kommer den klare flaskegrønne frem ved at løfte niveauet af gult så det matcher det blå.
I made a dye bath with 12 g of weld and dyed 25 g of yarn from skein 1 in it. That turned into skein 2 – not a surprise that the forest green emerges when you lift the level of yellow to match the blue in intensity.

Så lavede jeg et farvebad af 25 g valnøddeskaller. 25 g garn fra nøgle 12 blev til nøgle 13. Igen blev den ignorante farver overrasket – armygrøn har altså åbenbart en bund af brunt. Efterbadet gav på garn fra nøgle 1 nøgle 3, endnu en armygrøn.
Then I made a dye bath with 25 g of walnut hulls. 25 g of yarn from skein 12 turned into skein 13. Again, the ignorant dyer was surprised – turns out army green is based on brown. The afterbath turned yarn from skein 1 into skein 3, another army green.

Nøgle 4 er garn fra nøgle 1, overfarvet med ret kraftig indigo. Her giver den svage gule bund en flot petrolfarve. Nøgle 14 er garn fra nøgle 12 som bare er overfarvet med lidt mere indigo end det var i forvejen.
Skein 4 is yarn from skein 1, overdyed with a rather intense indigo. Here, the weak yellow base gives a really nice teal. Skein 14 is yarn from skein 12 just overdyed with a bit more indigo than it already was.

Endelig er der nøgle 15. Det er garn fra nøgle 12, som jeg farvede i vau-efterbadet. Det ændrede sig ikke ret meget, så det røg i valnøddebadet, der allerede var brugt to gange. Da det stadig ikke havde ændret sig det store overfarvede jeg med indigo, og så lod jeg det være, for jeg kunne ikke finde på mere.
Finally, there’s skein 15. The yarn comes from skein 12, and was first dyed in the weld afterbath. It didn’t change much, so I dyed it in the walnut hull bath, which had already been used twice. Again, not much change, so I dipped it in indigo. That still didn’t change much so I left it because I ran out of ideas.

Nøgle 16 og 17 er begge farvet med brændenælder, som man efter sigende skulle kunne få grønt ud af. Midt i maj plukkede jeg en stor grydefuld (og de kan altså sagtens brænde igennem havehandsker) og farvede på de to 25-grams nøgler. Først nøgle 16, i efterbadet nøgle 17, som jeg modificerede med lidt jern til sidst. Hverken 16 eller 17 er jo grønne (hvordan får du det grønt, Uglemor?), men de fungerer fint sammen med alle de grønne farver. Her er de alle sammen, i selskab med et nøgle indigo-blåt, vundet i kager og klar til at strikke:
Skein 16 and 17 are both dyed with stinging nettle, said to contain a green dye. In the middle of May, I picked a big dyepot full (and they have no problem stinging through thick garden gloves) and dyed two 25-gram skeins. First skein 16, then skein 17 in the afterbath, followed by modification with a bit of iron. None of the skeins 16 and 17 are green (I wonder how Uglemor does it) but they work really well along all the other greens. Here they all are, along with an indigo-dyed skein, wound in cakes and ready to knit:

Norne ren uld i et hav af grønne farver, plus lidt gult og blåt. Norne pure wool, so many greens, and a bit of yellow and blue.

Jeg leger med at strikke de mange farver i helt korte længder, mere derom en anden god gang. Indtil videre tager det sig sådan her ud:
I am experimenting with knitting very short scraps of all these colors together, more about that another time. So far, it looks like this:

Norne strikket i korte længder – farveskift foregår ved at lægge den ny og den gamle farve dobbelt. Norne cut in short scraps and knit – color changes by doubling both the new and the old yarn.

Men jagten på grønne farver stoppede ikke her. Ud over brændenælder byder maj også på landskaber, der er helt dækkede af vild kørvel og gyvel.
But the search for greens doesn’t stop here. In addition to stinging nettles, May is also full of landscapes covered by wild chervil and broom.

Sidste år prøvede jeg at farve med gyvel, men var ude for sent på sæsonen og fik meget lidt farve ud af planten. I “Dye Plants and Dyeing” skriver Cannon & Cannon at blomstrende friske kviste af gyvel skal plukkes i april eller tidlig maj, og det lykkedes mig at få dem plukket sidst i maj. Det er sikkert fint, for bogen er engelsk, og det meste af England ligger jo syd for Danmark.
I tried dyeing with common broom last year, but picked the plant too late in the season and got very little color out of it. In their “Dye Plants and Dyeing”, Cannon & Cannon write that flowering stems of broom should be harvested in April or early May. I managed to pick them late in May, which is probably fine since the book is English and most of England is south of Denmark.

På alun-bejdset Fenris (ren uld) får jeg den grøn-beige farve, som Cannon & Cannon lover. De viser en næsten sort med gyvel og kobber, så jeg prøvede at modificere med kobbervand i nogle minutter. Jeg har et glas med kobbervand, som bare er kobberet fra en stump ledning, der ligger i ammoniak. Jeg tilsatte en lille sjat, og det gav en meget fin grøn, som er ovre i det visne spektrum.
On alum mordanted Fenris (pure wool), common broom gives me the greenish-beige that Cannon & Cannon promise. They show an almost black with copper, so I tried modifying with copper water for a few minutes. I have a jar that contains the innards from an old wire in household ammonia, and I just added a bit of it. This gave a very pretty green, which is leaning towards brown.

Med vild kørvel (også plukket sidst i maj) fik jeg den forventede sarte farve, gul med en svag grønlig tone. Nogle vil måske ikke synes den er noget særligt, og der er jo også mange måder at få den slags farve på. Men jeg synes nu, det er en dejlig farve, og den indfanger lige friskheden ved foråret og den tidlige sommer. Modificeret med jern bliver den en anelse mørkere og taber fuldstændig friskheden.
Wild chervil (also picked in late May) gave the expected fragile yellow with a touch of green. To some eyes nothing special, and for sure, there are many ways to get such tones. But I do find it lovely, it just captures the freshness of spring and early summer. Modified with iron, the color darkens and completely looses the freshness.

Gule og grønne farver med gyvel og vild kørvel – det store nøgle øverst er vild kørvel, nedenunder vild kørvel modificeret med jern. Tredje nøgle er gyvel, og fjerde gyvel med kobber. Yellow and greens dyed with common broom and wild chervil. The large skein on top is dyed with wild chervil, the one below the same but modified with iron. The third skein is dyed with common broom, the fourth common broom and copper.

2 thoughts on “Grønne variationer (Green Variations)

  1. Sikke nogle flotte farver – og meget at lære om overfarvning og farveblandinger. Har du oplevet, at det gør en forskel, hvilken af farverne, du overfarever med – altså at rækkefølgen betyder noget?
    For at få grønt med brændenælder, skal man væer tidligt ude, omkring 1. april. Den grønne forsvinder til fordel for den der gulligt-brune senere hen. Måske hvis man klipper nælderne helt ned og så farver med de friske skud … ?

    1. Og lige nu er jeg i gang med et forsøg med mørke stokroseblomster, det skulle blive et sted mellem sort og grønt. Jeg farvede noget rå uld i går, det blev charmerende broget fra sorte spidser til lysegrønt i den anden ende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *