Left Handed Provisional Cast-On

My blanket made out of small test skeins is progressing nicely!

blanket

For each rectangle, I start with a provisional cast-on and knit in plain garter stitch until I have a rectangle that obeys the golden ratio – in my case, 32 stitches wide and 19 garter ridges tall. I used all my different test skeins for the centers. Then, I knit on white edges, and graft the whole thing together. More on this later.

Jeg er i gang med at strikke et tæppe af mine små testnøgler fra farvning, af eget design (hvad ellers). Det består af rektangler som jeg starter med en midlertidig (provisional) opslagning. Så strikker jeg indtil rektanglen opfylder det gyldne forhold, så hver er 32 masker bred og 19 retriller høj. Bagefter samler jeg dem med kanter i hvidt som sættes sammen med grafting. Hvad kalder man det på dansk? Strikkesyning eller sådan noget? Men mere herom senere.

Because my real errand here today is the cast-on itself. There are several different ways to make a provisional cast-on but most of them are a bit fiddly in my opinion (especially the one where you crochet a long chain and knit into it – not my cup of tea).

Dagens mission er at fortælle om selve opslagningen. Der findes mange måder at lave en midlertidig opslagning på, og de fleste af dem er træls.

I use a crocheted provisional cast-on where you crochet around the knitting needle with your scrap yarn – in the long run, it’s the simplest method, but it took me a long time to get the hang of it, even though I watched videos like this one several times. The culprit – as usual – is that I am left handed and those videos are for right handed people.

Jeg bruger en type midlertidig opslagning hvor man begynder med at hækle rundt om strikkepinden med noget ekstra tråd. Det tog mig uforholdsmæssigt lang tid at lære teknikken, for jeg er venstrehåndet, og alt man kan finde om hækling er jo højrehåndet. Nedenfor kan  man se hvordan jeg venstrehåndede person gør (de højrehåndede må gå andre steder hen, her for eks)

So, without further ado, here is what I do:

Using scrap yarn (here, I’m using a smooth cotton yarn) and a crochet needle with a size that’s not too far off the size of your knitting needle, make an ordinary slip-knot

Brug noget andet garn end det du skal strikke med – glat bomuldsgarn er godt – og en hæklenål med ca. samme størrelse som din strikkepind. Lav en helt almindelig begyndelsesløkke til hækling

lefthand1

Now bring in your knitting needle, and let the working yarn end hang down over it

Strikkepinden lægges nedenunder hæklenålen så enden der går til garnnøglet hænger ned over strikkepinden

lefthand2

Loop the yarn back under the knitting needle and over the crochet hook

Garnet vikles nu op på bagsiden af strikkepinden og ind over hæklenålen

lefthand3

Pull through the loop that was already on the crochet hook – you now have 1 stitch on the knitting needle

Træk garnet igennem den løkke der allerede var på hæklenålen – du har nu 1 maske på din strikkepind

lefthand4

Keep going – every time you bring the yarn over the knitting needle, back under it, over the crochet hook, and pull through

Fortsæt på samme måde – for hver maske kommer garnet ned over strikkepindens forside, tilbage over dens underside, over hæklenålen, og træk igennem

lefthand5

When you have the desired number of stitches, cut the scrap yarn. The cut end is on the right in this picture

Når du har det ønskede maskeantal klippes garnet over. Den klippede ende er til højre på dette billede

lefthand6

Bring in your real yarn (here, a lovely purple skein dyed with logwood in rainwater). I just attach it with an ordinary knot at the end where the provisional yarn was cut. Then, just knit:

Nu kommer det rigtige garn i spil (her et dejligt nøgle farvet lilla med blåtræ i regnvand). Jeg binder simpelt hen en almindelig knude der hvor garnet til den midlertidige opslagning blev klippet over. Og så strikker man helt almindeligt:

lefthand7

Later, you will come back to get your live stitches. At that time, open the knot and unravel the white scrap yarn, putting the live stitches on the needle. The yarn tail I left here is just long enough to use for a Russian join, but you can also leave a longer tail and some other brilliant joining method of your choice!

Senere kommer man så tilbage og fjerner det hvide garn. Knuden bindes op, og man kan sætte maskerne på pinden en for en idet man trevler det hvide af. Her har jeg en kort ende af det lilla garn, lige lang nok til en Russian join, men man kan også efterlade en længere ende der når man starter, så man har garn til at strikke videre med.

En kommentar til “Left Handed Provisional Cast-On

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *