Rejnfan (Tansy)

Denne staude er en af de almindelige blomster i siden af vejen, og giver et stort og overbevisende skvæt gult over det hele i juli-august. Fordi det netop er en staude, så klipper jeg nogle af stilkene af med en saks når jeg indsamler den. Roden med de fleste af blomsterne lader jeg stå til næste år. Plantens engelske navn, tansy, er bare en forkortelse af det latinske navn, Tanacetum vulgare.

This perennial is one of the most common roadside flowers here in Denmark, splashing the roadside with yellow in July-August. I just cut some stalks off when gathering it, leaving its root for next year. Its common name is just an abbreviation of its systematic Latin name, Tanacetum vulgare.

tansyflowers

Farve (Color)

Rejnfan er en god kilde til lysfast gul farve. Blomsterne giver en varm solgul – nogenlunde samme farve som blomsterne selv har (nøglet til venstre nedenfor). Stilke og blade alene giver gulgrøn eller en kold gul tone (midterste og højre nøgle nedenfor er 1. og 2. bad med stilke og blade).

Tansy is a good source of light-fast yellow colors. The flowers give a warm sunny yellow – pretty much the same color as the flowers themselves (left skein below). The leaves and stalks used alone give green-yellow or cold yellow (middle and right skeins are 1. and 2. bath with only the stalks and leaves).

rejnfangarn

Billedet ovenover er farvning på uld. Nedenfor en kold gul af rejnfanstilke på alpaca.

The picture above shows dyeing on wool. Below, a cold yellow from tansy stalks on alpaca.tansystalks

Links

Brambleberries in the Rain om at farve gult, og lidt historie om rejnfan.

Brambleberries in the Rain on dyeing a pretty yellow and a bit on the history of tansy.

En kommentar til “Rejnfan (Tansy)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *