Brunporesvamp (Dyer’s Polypore)

Brunporesvampen (grovticka på svensk) er en af de gode farvesvampe i den danske natur.

Anything that has “Dyer’s” in its name is worth taking a closer look at, and that certainly includes this mushroom. Dyer’s polypore (Phaeolus schweinitzii) is indeed a very good dye mushroom.

freshdyerspolypore

Hvor gror den, og hvornår (Where & When to Find It)

Brunporesvampen gror over hele verden, og er ret almindelig. Den kan gro på dødt træ, eller parasitisk på levende træers rødder. Når den gror på sidstnævnte måde, så gror den tilsyneladende på jorden, men den er tæt på en træstamme (det er sådan et sted jeg som regel har fundet den).

Dyer’s polypore is found worldwide, and it is quite common. It can grow on dead wood or as a parasite on the roots of living trees. According to this article, when it is growing parasitically, it will often appear near the base of a tree, seeming to grow on the ground (that’s how I have found it growing a few times).

Moden svamp med svungen kant:

This mature mushroom has a bulging edge:

dyerspolypore

Kanten af svampen kan være hvid eller stærkt gul i unge eksemplarer, men hele svampen bliver mørkere brun med alderen. Tit finder man også tørre, mørkebrune eksemplarer fra året før tæt på årets vækst: svampen sætter nemlig nye frugtlegemer samme sted år efter år.

The edge can be white or bright yellow in young mushrooms, but the entire mushroom becomes darker brown as it ages. Often, you can find dry and dark brown mushrooms from the previous season next to the fresh growth of the year: this mushroom grows new fruiting bodies in the same location, year after year.

Porerne på undersiden bliver brune hvis man klemmer dem

The pores on the underside become brown when bruised

dyerspolyporeunder

Vækstsæsonens friske svampe finder man i juli til oktober.

Most likely, you’ll find this mushroom in July to October.

Farve (Color)

Brunporesvampen er en rig kilde til gyldne farver, som går ind i det orange-brune spektrum for ældre eksemplarer.

Dyer’s polypore is a rich source of golden color, going into orange and brown for older mushrooms.

dyerspolyporewool

Ifølge “Färgsvampar & svampfärgning” af Lundmark og Marklund, så indeholder svampen flere forskellige gule farvestoffer, bl. a. hispidin. Svampen er lidt elastisk, så man må være tålmodig når den skal findeles til farvegryden.

According to “Färgsvampar & svampfärgning” by Lundmark and Marklund, it contains several yellow dyes, among them hispidin. The mushroom has a spongy and slightly tough texture, so some patience is required when shredding it finely for the dye pot.

Lystest (Light Testing)

Lysægtheden af den gule farve er relativt god, næsten som den for rejnfan. Efter 500 timer er der en lille forandring i farven til højre, som blev udsat for lyset.

The light-fastness of the yellow color is relatively good, similar to that of tansy. After 500 hours of exposure to light, there is a small change on the right side (which was the exposed side)

lystest_brunporesvamp

Links

Flere posts hos Shroomworks om brunporesvamp. Dette indlæg er i sær interessant – det viser hvordan man kan skære noget af svampen og lade den gro videre. Duer dog ikke så godt hvis der bor andre naturfarvere i nærheden!

Several posts at Shroomworks on dyeing with Dyer’s Polypore. This post is especially interesting – it shows that you can trim something off the mushroom, and it will then grow back. Won’t do you so much good if other dyers live too close, though!

Färghäxans utroligt smukke jakke strikket, syet, broderet, og farvet med brunporesvamp.

Färghäxan’s amazing jacket in knitting, sewing, embroidery, and dyed with dyer’s polypore