Vajd – en historie om blåt (Woad)

English version – bottom of page

Endelig blev det sommerferie! Jeg har tænkt mig at bruge den på at farve (med naturfarver selvfølgelig), strikke (af naturfarvet garn) og læse (om naturfarver, hvad ellers??).

Jeg er netop blevet færdig med at læse “Vaid – En historie om blått” af Anne Sagberg, og det er en velskrevet og interessant bog, der indeholder meget der var nyt for mig. Det er tydeligt at forfatteren har lavet sin egen, nye research, og ikke bare skrevet et opkog af eksisterende bøger om emnet. Den er desuden skrevet på et norsk, der er let for en dansker at kapere.

vaidbog

 

Især kapitlerne om historiske fund af vajdfarvede norske tekstiler er virkelig interessante. Selv om vajd gror vildt flere steder i Norge, for eksempel på Nordlandskysten, står det ikke klart om den egentlig er blevet groet i landet førhen til farvning. Alligevel er der altså fundet mange vajdfarvede tekstiler i Norge fra forskellige tidsaldre.

Osebergskibet blev fundet i 1904, og viste sig at være grav fra år 834 for to kvinder – den ene klædt i en rød dragt, den anden i en blå, vajdfarvet dragt. Det røde tekstil er meget fint, formodentlig importeret, og dragten har påsyede silkebånd, så den rødklædte kvinde kaldes for Osebergdronningen. Det blå tekstil er grovere, formodentlig lokalt vævet, så den blåklædte kvinde kunne være dronningens tjener.

Ud over vajden, der blev brugt til det blå klæde, så havde dronningen også en lille æske med vajdfrø med sig. Det synes jeg, er virkelig interessant. Vi ved ikke, om man groede planten i Norge på den tid, eller om man importerede farvestoffet eller farvet uld. Men vi ved altså, at en lille æske med vajdfrø var kostbar eller vigtig nok for snart 1200 år siden, til at en magtfuld kvinde skulle have den med i sine gravgaver.

For nogle år siden, på en ferie til Oslo, så jeg Osebergskibet, som findes i Vikingeskibshuset. Skibet er jo imponerende smukt, men jeg husker desværre ikke noget om en æske med vajdfrø. Dengang vidste jeg dog heller ikke, at jeg skulle lede efter den, og jeg ved ikke om den er udstillet.

Osebergskibet, udgravning tv og det istandsatte skib th.
Venstre: Udgravningen af Osebergskibet. Højre: det istandsatte skib. Left: Excavation of the Oseberg ship. Right: After restoration. Photos in the public domain.

Baldishol-tæppet er et overlevende fragment af noget, som engang var et større værk, det kan man se på de rå kanter. Tæppets historie er ganske utrolig.

I 1879 rev man den gamle kirke i Baldishol ned, og familien på nabogården købte en del af inventaret. Nogle år senere kom en Louise Kildal på besøg fra Oslo, og fik en af genstandene med hjem – et snavset stykke stof, som organisten plejede at bruge til at lægge over benene, fordi det trak sådan i den gamle kirke (!)

Hjemme igen vaskede Louise Kildal stofstykket, og dette var hvad der dukkede frem: det farvestrålende Baldishol-tæppe, et vævet billedtæppe fra mellem 1040 og 1190. I dag findes tæppet på Kunstindustrimuseet i Oslo. Det kunne jeg tænke mig at se næste gang min vej forhåbentlig går til Oslo.

I mellemtiden kunne jeg meget let se mig selv farve garn op i tæppets farver. Det indeholder flere forskellige blå farver, som formodentlig kommer fra vajd. Den grønne farve er gul overfarvet med blå, så der er gået store mængder blå til dette kostbare tæppe. I 2013 fik man røde tråde fra tæppet analyseret, de kom fra en tidligere restaurering. Analysen viste, at den røde farve kommer fra en plante i Rubiaceae-familien, altså den familie, krap hører til (men det vides åbenbart ikke med sikkerhed om farven kommer fra krap eller et andet medlem af familien). Den gule er ikke blevet analyseret endnu, men Anne Sagberg skriver, at vau var tidligt i brug, og kunne have været dyrket i Norge eller importeret.

Af Frode Inge Helland - http://kunsthistorie.com/fagwiki/Fil:BaldisholteppetRepr_1000.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15836282
Baldisholtæppet The Baldishol Tapestry Foto: Frode Inge Helland

Bogen omfatter mange flere emner end dem, jeg har nævnt her. Anne Sagberg fortæller også om fundet af en ung kvindes grav i stavkirken i Uvdal. Kvinden blev begravet i sidste halvdel af 1300-tallet, og har en vajdfarvet hætte på i den facon, som var højeste mode på det tidspunkt. Vi får også beretningen om Sagbergs problemer med at lave en reproduktion af hætten (det var ikke let!). Indgående beskrivelse får også tre tekstiler til ophængning på væggen, Vossadugen, Huldredugen og Veøydugen. De er fra slutningen af 1400-tallet, og alle er broderet med geometriske mønstre, som jeg kunne tænke mig at omsætte til strik engang.

Hvis der er nogen der har læst dette helt til ende, kan de vist ikke være i tvivl om, at jeg gerne vil anbefale bogen!

In English:

Finally, the summer holiday is here! I’m going to spend it dyeing (with natural dyes, of course), knitting (with my naturally dyed yarn) and reading (about natural colors, what else??).

I just finished reading the Norwegian book “Vaid – En historie om blått” (Woad – A Story about Blue) by Anne Sagberg, a well written and interesting book that contains a lot of information that was new to me. The author obviously did her own research instead of rehashing existing literature on this topic.

The chapters on historical finds of woad dyed Norwegian textiles are especially interesting. Wild-growing woad is found in multiple locations in Norway, including the coast of Nordland (quite far North), but it’s not known if it was previously grown for dyeing. But there are many finds of woad dyed textiles from different eras.

The Oseberg Ship was discovered in 1904, and is a ship grave from the year 834. Two women were found in it – one dressed in blue, on in red. The red textile is very fine, probably imported, and the garment is embellished with silk ribbons. The woman in red is referred to as the Oseberg Queen. The blue textile is not as fine, probably a local product, so the woman in blue could be a servant.

Not only was the blue textile dyed with woad, the queen also had a small box of woad seeds with her among the grave gifts. I find that really interesting. We don’t know if the plant was cultivated in Norway at the time, but someone almost 1200 years ago found a small box of woad seeds precious or important enough that it was given to an important woman to bring with her to the afterlife.

I saw the Oseberg Ship, which is found at the Viking Ship House, some years ago. It’s impressive and beautiful, but unfortunately, I don’t remember anything about a box of woad seeds. I didn’t know to look for it at the time, but also, I don’t know if it is displayed.

The Baldishol Tapestry is a surviving fragment of a once-larger piece – you can tell from its torn edges. Its story is incredible.

In 1879, the old church in Baldishol was torn down, and the neighbors bought some of the objects from the church. Some years later, a Louise Kildal visited from Oslo and took one of the objects home with her – a dirty rag that the organist used to drape over his legs because there was a terrible draft in the old church (!)

Home again, Louise Kildal washed the rag, and what came out? The colorful Baldishol Tapestry, a wowen picture from between 1040 and 1190. The tapestry is kept at Kunstindustrimuseet in Oslo, and next time my path goes near it, I’ll make a point of seeing it.

Meanwhile, I could easily see myself dyeing some yarn to match the tapestry’s colors. It contains several blues, probably from woad. The green color is yellow overdyed with blue, so clearly large amounts of blue went into creating this precious piece. One of the red threads (left over from earlier restorative work) was analyzed in 2013. The analysis showed that the red color comes from a member of the Rubiaceae family (to which madder belongs) but apparently couldn’t tell if the color is indeed from madder or another member of the family. The yellow has not yet been analyzed, but Anne Sagberg tells us that weld was used since early times, and could have been cultivated in Norway or imported.

The book covers many more topics than the ones I mention here. Anne Sagberg writes about the excavation of a grave inside the stave church of Uvdal. A young woman was buried there in the latter half of the 14th century, wearing a woad dyed hood, a shape that was very fashionable at the time. Sagberg recounts the problems she encounted trying to recreate the hood (not easy!). A detailed description is also given to three wall hangings, Vossaduken, Huldreduken and Veøyduken. They are from the late 15th century, and all embroidered with geometric patterns that I’d like to knit one day.

Anyone who made it through all this text will have no doubt that I’d like to recommend Sagberg’s book to those able to read Norwegian!

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save