Vindauga tæppe (Vindauga Blanket)

Mit store tæppe strikket af test-nøgler er færdigt – jeg er så tilfreds med resultatet!! Her er hele tæppet. Og man kan selvfølgelig ikke se hvor stort det er, men det er ca 96 x 150 cm.

My big blanket made of test skeins is done – I’m so happy with the way it turned out!! Here is the entire blanket. I know you can’t tell from such a photo, but it’s quite large, 96 x 150 cm (38 x 59 inches).

vindauga_txt

finished

Og her set lidt tættere på. Jeg tog masser af billeder af mit mesterværk (som jeg sidder her viklet ind i og skriver disse ord).

And a couple of closer views. I took lots of pictures of it because I’m really very happy with it (I’m actually wrapped in it as I write these words).

finished3

folded

Jeg har strikket mit tæppe af alle mine små 10-grams testnøgler, som jeg bruger til nye farvestoffer og til variationer af betingelserne. Det er supersoft, 575 m / 100 g strikket dobbelt på pind 4,5. Nøglerne var farvet med:

I knit my blanket out of all my 10 g test skeins that I use for trying out new dyestuffs and for trying out different variations. The yarn is supersoft wool (575 m/100 g) knit double on a 4.5 mm needle. The skeins were dyed with:

Jeg brugte ca. 9 gram til hvert af vinduerne, og så ca. 200 gram hvidt garn til sprosser og kanter.

I used about 9 grams of yarn for each window, and about 200 grams of white yarn for the window frames and edge.

Vindauga (altså vind-øje) er oldnordisk for vindue – og det har jeg valgt at kalde dette tæppe, fordi det består af vinduer af hver deres naturfarve.

Vindauga (meaning wind-eye) is the Old Norse word for window. I chose that name for my blanket because it consists of windows of different natural colors.

Jeg strikkede mit på en ufatteligt indviklet måde, men her har jeg kogt det ned til et sæt anvisninger som er ret simple, lige med en undtagelse – nemlig de lange stræk som skal samles med maskesting. Nogle synes, at det er en svær teknik. Og det er da rigtigt, at den kan virke indviklet at komme i gang med, men jeg synes det er en helt uundværlig teknik til at lave strikketøj pænt færdigt.

I knit my blanket in an incredibly complicated way, but now I’ve reduced my notes to a set of instructions that are rather simple with one exception: you need to graft rather long stretches together. Some find grafting complicated. It’s true that it seems complicated when you first learn it, but I find the technique indispensable for nice finishing.

Strimler – strik 8 (Strips, make 8)

Her er opskriften på en strimmel (lav 8 af dem).

Slå 32 masker op med en midlertidig opslagning. Venstrehåndede kan se min tutorial her, højrehåndede kan se her.

Strik 19 ret-riller med en farve. Dette giver et rektangel, som (sådan cirka) opfylder det gyldne forhold, og derfor burde fryde øjet. Hvert af mine rektangler måler ca. 10 x 17 cm.

Skift til hvidt garn med en back join og strik 3 ret-riller (vinduets sprosse).

Skift til en ny farve (igen med back join) og strik 19 ret-riller.

Fortsæt med 3 hvide ret-riller og 19 farvede ret-riller indtil der er 8 farvede vinduer a 19 riller adskilt af 7 hvide sprosser a 3 riller. Sæt maskerne over på en tråd og gem dem til senere.

onestrip

This is the instruction for one strip (make 8).

Provisionally cast on 32 sts. Lefties can see my tutorial, right-handed people can watch this video.

Knit 19 ridges of garter stitch with one color. This will give you a rectangle that (more or less) has the golden proportion, which pleases the eye. My rectangles measure about 10 x 17 cm (4 x 6.75 inches).

Using a back join, change to white yarn and knit 3 ridges (the window frame).

Change to a new color (back join again) and knit 19 ridges.

Continue knitting 3 white and 19 color ridges until you have 8 windows of 19 ridges each, separated by 7 white window frames of 3 ridges each. Put the stitches on a piece of scrap yarn and save them for later.

Samling af strimlerne (Grafting Strips Together)

Når man har strikket de 8 strimler, så skal de samles med maskesting (eller man kan gå i gang så snart man har 2 strimler for at få lidt afveksling). Her viser jeg samlingen af en enkelt strimmel (A) med et større stykke, der allerede er samlet (B). Så A ligger for oven her, og B for neden. Den midlertidige opslagning er til venstre i billedet

When you have knit 8 strips, you will graft them together (or you can begin grafting as soon as you’ve finished 2 strips). Here is how to graft one strip (A) onto a larger piece that has already been put together (B). A is on top in this picture and B on the bottom. The provisional cast on of each strip is on the left.

grafting1

Start med strimmel A. Start i hjørnet tættest på den midlertidige opslagning (gult rektangel, der sidder en sikkerhedsnål) og saml en maske op i hver bule hele vejen hen (så du ender ved det blå rektangel).

Træk den sidste maske hen over den næstsidste (1 maske taget ind).

Vend arbejdet og strik alle de opsamlede masker. I den sidste maske på pinden strikkes både foran og bagi (1 maske taget ud). Grunden til ind- og udtagningen er, at det får de hvide sprosser til at flugte når tæppet er samlet. Hæft ende.

Så er det strimmel B. Start i hjørnet længst væk fra den midlertidige opslagning (gult rektangel med sikkerhedsnål) og saml en maske op i hver bule hele vejen hen (så du ender ved det lilla rektangel).

Strik 2 pinde og klip nu garnet af så enden er 4 meter lang (den skal bruges til at sy maskestingene med).

Begin with strip A. Begin picking up stitches in the corner closest to the provisional cast on (yellow rectangle marked with a safety pin) and pick up one stitch in each garter bump (finishing at the blue rectangle).

Pass the last stitch you pick up over the next to last (1 stitch decreased).

Turn the work and knit all the stitches. In the last stitch, work a kfb (1 stitch increased). The reason for decreasing and increasing is to shift things slightly so the window frames line up. Cut yarn and secure the end.

Now, it’s strip B. Begin picking up stitches in the corner furthest away from the provisional cast on (yellow rectangle with safety pin). Pick up one stitch in each garter bump all the way, ending at the purple rectangle.

Knit 2 rows and cut yarn, leaving a 4 m long tail (you will use it for grafting).

grafting2

Nu kommer det svære. Her ligger stykkerne på samme måde som ovenfor, bare set tættere på. Den lange ende sidder fast i det lilla rektangel (stykke B).

Now comes the difficult part. Here are the A and B pieces oriented in the same way as above, just seen closer. The long tail is attached to the purple rectangle (strip B).

grafting3

Nu vendes B-stykket med vrangen opad, og A-stykket lægges ovenpå med retten opad. Nu ligger stykkerne rigtigt til at begynde samlingen med maskesting, bumpene i retstrikningen vender opad på dem begge.

Turn the B piece so it has the wrong side up. Put the A piece on top, with the right side up. Now, the pieces are positioned correctly to start grafting, the bumps of the garter stitches are facing upwards on both pieces.

grafting4

Først sys vrang ind i første maske på det øverste (gule) stykke. Træk garnet igennem og lad masken sidde på pinden.

Så sys vrang ind i første maske på det nederste (lilla) stykke. Træk garnet igennem og lad masken sidde på pinden.

Så går man over til de to trin, der skal gentages resten af vejen:

Sy ret ind i første maske på øverste stykke og lad masken falde af. Sy vrang ind i næste maske og lad den sidde på pinden.

Sy ret ind i første maske på nederste stykke og lad masken falde af. Sy vrang ind i næste maske og lad den sidde på pinden.

Se også en tutorial her med billeder.

First, sew purlwise into the first stitch on the top (yellow) piece. Pull yarn through, leaving the stitch on the needle.

Then, sew purlwise into the first stitch on the bottom (purple) piece. Pull yarn through, leaving the stitch on the needle.

Now, start working the two steps that you will repeat the rest of the way:

Sew knitwise into the first stitch on the top piece, letting the stitch fall off the needle. Sew purlwise into the next stitch, leaving it on the needle,

Sew knitwise into the first stitch on the bottom piece, letting the stitch fall off the needle. Sew purlwise into the next stitch, leaving it on the needle.

You can also see this picture tutorial.

Jeg laver bare maskestingene løse til at begynde med, og koncentrerer mig bare om at komme den rigtige vej igennem maskerne. Så strammer jeg det til efter jeg har lavet et lille stykke så dette her

I just graft loosely to begin with, focusing on passing through the stitches the right way. Then, I tighten up the stitches so this

grafting5

bliver til dette her

becomes this

grafting6

Når man når hen til enden og kun har en maske tilbage på hver pind, så laver man bare et ret-sting ind i hver.

Graft de 8 strimler sammen på samme måde.

When you reach the end, and only have one stitch left on each needle, you just sew knitwise into each of them.

Graft all 8 strips together in the same way.

Kant (Edge)

Så skal kanten strikkes på. Den er meget lang, så jeg brugte mine udskiftelige pinde med et ekstra 150 cm’s kabel sat sammen med et 80 cm’s kabel.

Now, it’s time to knit on the edge. It’s very long indeed, so I used my interchangeable needles with two cables put together.

Start i et hjørne og saml masker op hele vejen rundt om tæppet, en maske i hver bule. Ved hjørnerne laves udtagninger før og efter hjørnet, også på opsamlingsrunden. Altså: når der er 1 maske tilbage før et hjørne laves en højrelænende udtagning ved at samle op i lænken mellem maskerne bagfra (m1r). Strik 2 masker, og lav så en venstrelænende udtagning ved at samle op i lænken mellem maskerne forfra (m1l).

Begin at a corner and pick up stitches all the way around the blanket, one stitch in each garter bump. Make increases at the corners, before and after the corner, also on the round where you pick up the stitches. So: when 1 stitch remains before a corner, m1r (increase by picking up the thread that links the stitches, from the back). Knit 2 stitches, then m1l (increase by picking up the thread that links the stitches, from the front)

Strik en runde vrang. Så en runde ret med udtagninger ved hjørnerne. Bliv ved til der er 4 riller ret, slut med en vrang-runde.

Purl one round, then knit a round with increases at the corners. Continue like that until you have 4 ridges of garter, ending with a purl round.

knitedge

Slå af: jeg brugte Jeny’s stretchy bind off i ret hele vejen rundt, og det blev pænt. Jeg lavede også udtagninger i hjørnerne på den runde hvor jeg slog af, for der er ikke noget værre end stramme hjørner. På denne her måde falder det flot.

Cast off: I used Jeny’s stretchy bind off all the way around the blanket, and that worked nicely. I did corner increases on the bind off round, because tight corners are the worst. This way of doing them gives them a nice, relaxed appearance.

corner

Det var det! Hvis der er nogen derude, der tør binde an med mit mønster, så vil jeg selvfølgelig elske at se billeder af jeres tæppe.

That’s it! If anybody out there tries out this pattern, I’d love to see pictures of your FO.

Man kan selvfølgelige ændre både garn og pindestørrelse, maskeantal, antal baner, bredde af banerne og rammen, tænk selv på flere ting!

You can obviously change the yarn and needle size, stitch count, number of strips you put together, width of the strips and of the frame….

Lysægte lilla 1 (The Quest for Light-Fast Purple, Part One)

Purple! This color has spelled trouble for the natural dyer for centuries, millennia even…

Tyrian purple, the famous purple used in antiquity, came from Phoenicia (around present-day Lebanon) where the coastal waters were full of snails of the Murex family, from which the dye (6,6′-dibromoindigo) was extracted.

In ancient times, Tyrian purple was an immense luxury, so expensive that only the very few could afford it. I don’t know exactly how expensive it was back then, but I looked up today’s price here: 27.444 kr per gram (that’s $4120 or 3675 euros). Per gram. I don’t know how much fabric that would have dyed, I’m guessing it couldn’t possibly be more than a kg (and probably much less) so we are talking about one expensive color.

I imagine there must have been quite the excitement when logwood purple hit the stage. Logwood (Haematoxylum campechianum) is a tree that grows in Mexico and Central America, and was brought back to Europe, where it became a much used dyestuff.

The dye molecule in logwood is hematoxylin, a molecule that is used for staining in cell biology even today!

Logwood can be used to dye a very nice purple on alum mordanted wool:

logwooddyedwool

A very lovely purple indeed. But there’s just one big problem – the light-fastness is really low!

At a higher dyestuff to wool ratio, logwood and alum together give a blue color, which also has a terrible light-fastness.

My Danish book, “Farvning med planter” by Esther Nielsen, says that logwood blue was nevertheless used, and may have been OK for a while because people had little light indoors in the past. But the same book tells you that French dyers of high color were not allowed to have logwood in their workshops at all, because they also had alum, and those two together could be used to produce the inferior logwood blue which was forbidden for the dyers of high color – they had to dye blue with indigo.

Plain dyers, on the other hand, were allowed to have logwood, but they mainly used it to dye black. This is done by addition of iron, which makes the color somewhat more light-fast. The German name for plain dyer is “Schwarzfärber” which actually means dyer of black (this interesting article has more information on the dyer’s guild’s division into plain dyers and dyers of high color).

Historically, natural purple pretty much came to an end in 1856 with Perkin’s discovery of mauveine, the first synthetic dye. This discovery is often described as serendipitous, but I think that’s not so accurate. It is true that Perkins first made the molecule by happy accident, but he then noticed that the solution in his flask was purple. That was the first step. The second step was to quit his studies and turn mauveine into a successful business, something that required a lot of skill and effort over many years (this BBC program tells the interesting story, and also talks about the other top seller his company made: chemically synthesized madder red!).

But I’m not giving up on purple just yet, so I’ve decided to do a slightly systematic study of indigo overdyeing of some reds and pinks. To get an idea, I’ve played a bit with a color blending tool. Just to get an idea: this is a strong pink (cochineal) overdyed with weak blue (indigo), and  this is a weak red-orange (madder) overdyed with strong blue (indigo). Next step is to actually carry out the overdying experiment, more on those results later!

Antikkens lilla farve kom fra Fønikien (sådan circa Libanon i dag) og blev udvundet af Murex-snegle. Den lilla farve, 6,6′-dibromoindigo var elitens luksus. I dag koster farvestoffet 27444 kr pr. gram. Jeg ved ikke hvor meget materiale sådan et gram kan farve, men det er sikkert under et kilo, gætter jeg på. Farven var altså sindssygt kostbar.

Jeg forestiller mig at der må have været stor glæde over den lilla farve, som man kan få med blåtræ. Blåtræet blev importeret fra Mexico og Centralamerika, og var et meget brugt farvestof. Problemet er bare at lysægtheden af blåtræ-lilla er enormt lav. Det samme gælder den blå farve man kan få med blåtræ.

I “Farvning med planter” skriver Esther Nielsen at man faktisk brugte den blå, og at den måske kunne holde nogenlunde fordi der ikke var så meget lys inden døre. Men hun beretter også detaljeret om at skønfarveren ikke måtte have blåtræ i sit værksted, som også indeholdt alun, fordi det kunne bruges til at lave den dårlige blå. Skønfarveren måtte kun farve blå med indigo, mens sletfarveren godt måtte bruge blåtræ til at farve sort sammen med jern og alun.

Historisk sluttede den naturlige lilla farves tid i 1856 hvor Perkin opdagede mauvein, det første syntetiske farvestof.

Men jeg har ikke lige tænkt mig at opgive den naturlige lilla, så jeg er i gang med et lille halv-systematisk forsøg i indigo-overfarvning af pink og rød fra cochenille og krap. Mere herom senere!

Haematoxylum_campechianum

Left Handed Provisional Cast-On

My blanket made out of small test skeins is progressing nicely!

blanket

For each rectangle, I start with a provisional cast-on and knit in plain garter stitch until I have a rectangle that obeys the golden ratio – in my case, 32 stitches wide and 19 garter ridges tall. I used all my different test skeins for the centers. Then, I knit on white edges, and graft the whole thing together. More on this later.

Jeg er i gang med at strikke et tæppe af mine små testnøgler fra farvning, af eget design (hvad ellers). Det består af rektangler som jeg starter med en midlertidig (provisional) opslagning. Så strikker jeg indtil rektanglen opfylder det gyldne forhold, så hver er 32 masker bred og 19 retriller høj. Bagefter samler jeg dem med kanter i hvidt som sættes sammen med grafting. Hvad kalder man det på dansk? Strikkesyning eller sådan noget? Men mere herom senere.

Because my real errand here today is the cast-on itself. There are several different ways to make a provisional cast-on but most of them are a bit fiddly in my opinion (especially the one where you crochet a long chain and knit into it – not my cup of tea).

Dagens mission er at fortælle om selve opslagningen. Der findes mange måder at lave en midlertidig opslagning på, og de fleste af dem er træls.

I use a crocheted provisional cast-on where you crochet around the knitting needle with your scrap yarn – in the long run, it’s the simplest method, but it took me a long time to get the hang of it, even though I watched videos like this one several times. The culprit – as usual – is that I am left handed and those videos are for right handed people.

Jeg bruger en type midlertidig opslagning hvor man begynder med at hækle rundt om strikkepinden med noget ekstra tråd. Det tog mig uforholdsmæssigt lang tid at lære teknikken, for jeg er venstrehåndet, og alt man kan finde om hækling er jo højrehåndet. Nedenfor kan  man se hvordan jeg venstrehåndede person gør (de højrehåndede må gå andre steder hen, her for eks)

So, without further ado, here is what I do:

Using scrap yarn (here, I’m using a smooth cotton yarn) and a crochet needle with a size that’s not too far off the size of your knitting needle, make an ordinary slip-knot

Brug noget andet garn end det du skal strikke med – glat bomuldsgarn er godt – og en hæklenål med ca. samme størrelse som din strikkepind. Lav en helt almindelig begyndelsesløkke til hækling

lefthand1

Now bring in your knitting needle, and let the working yarn end hang down over it

Strikkepinden lægges nedenunder hæklenålen så enden der går til garnnøglet hænger ned over strikkepinden

lefthand2

Loop the yarn back under the knitting needle and over the crochet hook

Garnet vikles nu op på bagsiden af strikkepinden og ind over hæklenålen

lefthand3

Pull through the loop that was already on the crochet hook – you now have 1 stitch on the knitting needle

Træk garnet igennem den løkke der allerede var på hæklenålen – du har nu 1 maske på din strikkepind

lefthand4

Keep going – every time you bring the yarn over the knitting needle, back under it, over the crochet hook, and pull through

Fortsæt på samme måde – for hver maske kommer garnet ned over strikkepindens forside, tilbage over dens underside, over hæklenålen, og træk igennem

lefthand5

When you have the desired number of stitches, cut the scrap yarn. The cut end is on the right in this picture

Når du har det ønskede maskeantal klippes garnet over. Den klippede ende er til højre på dette billede

lefthand6

Bring in your real yarn (here, a lovely purple skein dyed with logwood in rainwater). I just attach it with an ordinary knot at the end where the provisional yarn was cut. Then, just knit:

Nu kommer det rigtige garn i spil (her et dejligt nøgle farvet lilla med blåtræ i regnvand). Jeg binder simpelt hen en almindelig knude der hvor garnet til den midlertidige opslagning blev klippet over. Og så strikker man helt almindeligt:

lefthand7

Later, you will come back to get your live stitches. At that time, open the knot and unravel the white scrap yarn, putting the live stitches on the needle. The yarn tail I left here is just long enough to use for a Russian join, but you can also leave a longer tail and some other brilliant joining method of your choice!

Senere kommer man så tilbage og fjerner det hvide garn. Knuden bindes op, og man kan sætte maskerne på pinden en for en idet man trevler det hvide af. Her har jeg en kort ende af det lilla garn, lige lang nok til en Russian join, men man kan også efterlade en længere ende der når man starter, så man har garn til at strikke videre med.