Tilbud

Filtbladet kongelys: Frø, 200 stk

10,50 kr.

Beskrivelse

Frø af filtbladet kongelys (Verbascum thapsus).

Den 2-årige, gråfiltede plante kan blive 1,5 m høj eller mere, og blomstrer andet år over lang tid med gule blomster, der er populære blandt bestøvere.

Frøene kan forspires inden døre i det tidligste forår, eller man kan så på voksestedet fra maj til september. Planten findes vildtvoksende hist og her, typisk på skrænter og overdrev, altså lysåbent på fattig bund.

Filtbladet kongelys er en meget karakteristisk reliktplante, dvs. en plante, der er overleveret fra tidligere tiders menneskelig aktivitet på et sted. Da dens frø kan bevare spireevnen selv efter flere hundrede år i jorden, er den mange gange observeret i oprodet jord fra arkæologiske udgravninger.

Bernt Løjtnant fortæller i sit uudgivne værk “Reliktplanter – Levende fortidsminder” at filtbladet kongelys er fundet som reliktplante ved Refshaleborg, som blev ødelagt og forladt i 1256 og ikke siden har været beboet af mennesker. Han fortæller, at planten har haft mange anvendelser – som “teplante, lægeplante, bifoderplante, teknisk plante, farveplante, kosmetikplante og prydplante”.

Til farvning bruges friske eller tørrede stilke og blade på alunbejdset uld eller silke. Planten giver en gul med god lysægthed, som kan ligge over i det gul-grå eller gul-grønlige.

Vi kan kun sende frø til EU-lande.Andre produkter