Hydratkalk

16,00 kr.32,00 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategori: Tags: ,

Beskrivelse

Hydratkalk er en stærk base, og er fremstillet ved kontrolleret tilsætning af vand til brændt kalk, så der dannes et fint pulver (calciumhydroxid, Ca(OH)2).

Hydratkalk bruges til indigofarvning med fruktose (1-2-3 kype) og er også nyttigt når man vil lave sit eget pigment fra vajd eller japansk indigo, da hydratkalk får indigoen til at fælde ud (flokkulering).

 

Lovpligtige oplysninger:

Produktet er faremærket med følgende faresætninger: Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Sikkerhedssætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Ved kontakt med øjnene, skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Ring omgående til Giftinformation eller læge. Ved kontakt med huden, vask med rigelig sæbe og vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Yderligere information

Mængde

100 g, 250 gAndre produkter