Uldbladet kongelys: Frø, 200 stk

23,00 kr.

Kategori: Tags: ,

Beskrivelse

Frø af uldbladet kongelys (Verbascum densiflorum).

Den 2-årige plante kan blive op til 1,5 m høj, og blomstrer andet år over lang tid med bleggule blomster, der er populære blandt bestøvere.

Frøene kan forspires inden døre i det tidligste forår, eller man kan så på voksestedet fra maj til september. Planten findes vildtvoksende hist og her, typisk på skrænter og overdrev, altså lysåbent på fattig bund.

Uldbladet kongelys er en meget karakteristisk reliktplante, dvs. en plante, der er overleveret fra tidligere tiders menneskelig aktivitet på et sted. Da dens frø kan bevare spireevnen selv efter flere hundrede år i jorden, er den mange gange observeret i oprodet jord fra arkæologiske udgravninger.

Bernt Løjtnant fortæller i sit uudgivne værk “Reliktplanter – Levende fortidsminder” at uldbladet kongelys er fundet som reliktplante ved borgen Bastrup, som blev forladt i midten af 1200-årene og ikke siden har været beboet af mennesker. Løjtnant beskriver alle arter af kongelys som gulfarvende farveplanter, som desuden kunne bruges til te. Dyppet i beg kunne de tørrede blomsterstande bruges som fakler.

Vi inddeler vores frø i 3 kategorier efter holdbarhed: kort, middel og lang. I alle tilfælde skal frø opbevares tørt og køligt for at have god spireevne. Kort holdbarhed betyder, at frøene skal sås året efter de er høstet. Frø med middel holdbarhed kan godt sås efter 2 eller 3 år, men vil have bedst spiring det første år. Frø med lang holdbarhed kan spire selv efter adskillige år (og i ekstreme tilfælde efter flere hundrede år).

Disse frø er høstet i 2022 og har lang holdbarhed.

Vi kan kun sende frø til EU-lande.Andre produkter