Tilbud

Uldbladet kongelys: Frø, 200 stk

10,50 kr.

Beskrivelse

Frø af uldbladet kongelys (Verbascum densiflorum).

Den 2-årige plante kan blive op til 1,5 m høj, og blomstrer andet år over lang tid med bleggule blomster, der er populære blandt bestøvere.

Frøene kan forspires inden døre i det tidligste forår, eller man kan så på voksestedet fra maj til september. Planten findes vildtvoksende hist og her, typisk på skrænter og overdrev, altså lysåbent på fattig bund.

Uldbladet kongelys er en meget karakteristisk reliktplante, dvs. en plante, der er overleveret fra tidligere tiders menneskelig aktivitet på et sted. Da dens frø kan bevare spireevnen selv efter flere hundrede år i jorden, er den mange gange observeret i oprodet jord fra arkæologiske udgravninger.

Bernt Løjtnant fortæller i sit uudgivne værk “Reliktplanter – Levende fortidsminder” at uldbladet kongelys er fundet som reliktplante ved borgen Bastrup, som blev forladt i midten af 1200-årene og ikke siden har været beboet af mennesker. Løjtnant beskriver alle arter af kongelys som gulfarvende farveplanter, som desuden kunne bruges til te. Dyppet i beg kunne de tørrede blomsterstande bruges som fakler.

Vi kan kun sende frø til EU-lande.Andre produkter