Lav

Når man vænner sig til at lede efter lav, så kan øjet slet ikke holde op med det igen! Disse fantastiske organismer er en symbiotisk blanding af svamp og alge, og de gror utrolig langsomt. Til gengæld kan de gro nogle steder, hvor der ikke kan gro ret meget andet.

 

Lavernes levevis

Lav består af en blanding af alger og svampe, der lever symbiotisk sammen. Det betyder at de begge får noget ud af samarbejdet. Alger, der er en slags planter, indfanger energi fra sollys, og bruger den til at lave CO2 fra luften om til kulhydrat (fotosyntese). I lav giver algen en god del af sine kulhydrater til svampen. Til gengæld beskytter svampen så algen. Det betyder, at lav kan gro under barske betingelser, enormt næringsfattige eller tørre steder med store temperaturudsving.

Lav kan have forskellige strukturer, som har at gøre med formering (soredier, isidier, apothecier, se nedenfor). Resten af lavets struktur, som bare vokser, men ikke har med formering at gøre (den vegetative del) kalder man for thallus.

Thallus kan have flere forskellige faconer, nogle af de mest iøjnefaldende er de foliose (fladtrykte, bladagtige) og fruticose (grenede) typer.

Se mere om forskellige former af thallus her.

Hvordan lav spreder sig

Lav er specielle ved, at de kan formere sig både kønnet og ukønnet. Til det har de nogle specielle strukturer kaldet isidier, soredier og apothecier, og hvis man vil kunne kende forskellige lavarter fra hinanden, så er det en god ide at lære at genkende de strukturer.

Ukønnet formering betyder, at der dybest set bare bliver lavet en kopi at det individ, der allerede gror - en klon. Ukønnet formering kan ske på tre måder: ved at der brækker et stykke af, som giver sig til at gro et nyt sted (fragmentering), ved isidier, eller ved soredier.

Isidier og soredier er spredningspakker, der består af både svamp og alge. De brækker let af. Isidier er små udvækster på thallus, som er dækket af det yderste barklag, mens soredier ikke er dækket af den yderste bark, og derfor ser pulveragtige ud.

I kønnet formering bliver svampedelens gener blandet sammen på en ny måde. Det er apothecierne, som er lavets frugtlegemer. De laver kønnede sporer, som kun indeholder lavets svampedel. Når de spreder sig og spirer et nyt sted skal de mødes med en ny alge for at blive til et nyt lav-individ.

Trusler mod lav

Mange arter af lav er i tilbagegang, og det skyldes menneskelig aktivitet. Afbrænding af fossile brændstoffer er skyld i syreregn, som skader de fleste lavarter. Lav vokser langsomt og er tilpasset mangel på næringsstoffer, så ammoniak og andre slags gødning udledt af landbruget ødelægger lavernes levesteder. Når miljøet ikke længere er næringsfattigt, så overtager de hurtigtvoksende arter. Alger kan for eksempel gro hen over lavet, så det ikke længere får sollys.

Ud af 900-950 lavarter, der gror i Danmark er ca. 2/3 rødlistede. 100 arter er ikke set i nyere tid, og er formodentligt udryddet.

Fordi mange arter er truede, er det allerbedst at bruge nedfalds-lav til farvning. Lav, der er faldet ned, kan alligevel ikke gro videre. Hvis man vælger at plukke levende lav fra voksestedet, skal man først bestemme arten (så man er sikker på, at den ikke er sjælden), og så skal man kun plukke en ganske lille del af det, der gror et sted. Personligt ville jeg aldrig tage mere end 1% af lavet på et sted.

Farvning med lav

Lav har været brugt til farvning i århundreder, især til de eftertragtede lilla og pink toner. Der findes to metoder til farvning med lav, enten bare på simpel vis i næsten kogende vand (boiling water method, bwm) og så ekstraktion i ammoniak i uge- og månedsvis efterfulgt at farvning med væsken (ammonia method). Metoden, der skal bruges, afhænger af lav-arten.

Lav-arter til farvning:

Kilder

Vagn Alstrup, Epifytiske mikrolaver.

Karen Diadick Casselman: Lichen Dyes. The New Source Book. Dover Publications, 2001.

Frank S. Dobson: Lichens. An Illustrated Guide to the British and Irish Species. The Richmond Publishing Co. Ltd, 2011.

http://www.lichens.lastdragon.org/

RSS Indlæg om lav

 • HYPOGYMNIA NEDFALDS-LAV 19. maj 2017
  Lommer fulde af nedfalds-lav er ofte resultatet af mine gåture. Et af de almindelige fund under træer er to arter af kvistlav (Hypogymnia), som er gode arter at farve med. ~ Nedfalds-lav er perfekt at farve med, da det ikke gør nogen skade at samle nedfaldet op. Jeg skriver derfor en lille serie af indlæg […]
 • NEDFALDS-LAV 4. februar 2017
  Nedfalds-lav er perfekt til naturfarvning, det gør nemlig ingen skade at samle det nedfaldne lav op – det kan alligevel ikke gro videre. Tue-grenlav er en af de almindelige arter, som også er let at genkende. ~ Når jeg går tur på blæsende regnvejrsdage finder jeg tit masser af lav, der ligger spredt på jorden […]
 • Fantastiske fiaskoer 2 24. oktober 2016
  Sidst skrev jeg om fiaskoer, og her følger flere. Først min største og mest irriterende fiasko som naturfarver indtil videre. 3: Fiasko med naturlig fermentering af indigo For nogen tid siden eksperimenterede jeg med  indigo-farvning med fruktose, men resultaterne var ikke ret overbevisende. Mængden af blå farve der kom ud af farvekypen stod slet ikke […]
 • Sommeren regnfuld gik 19. august 2016
  Trods regnen har vi oplevet en masse denne sommer både hjemme i det midtjyske og på vores store rejse til Himmerland. Og så har planter og svampe kvitteret for regnen i hobetal. Skovsnogen Artspace hvor den fine kunst ikke skal rådne inden døre, men spiller sammen med skoven omkring den.   Det lykkedes min mor […]
 • Gåture i marts 25. marts 2016
  Vejret i marts har faktisk ikke været dårligt. Godt og dårligt vejr afhænger jo som bekendt udelukkende af, hvad ens forventning er. Mig er det er lykkedes at sidde udenfor og strikke i solen et par gange allerede, og så har vi også været på flere gode gåture. Der gror ikke så meget nyt endnu, […]
 • KRUKKER med LAV 5. juli 2015
  Farvning med lav er en langsom disciplin – kun overgået af, hvor langsomt selve lavet gror… Sidst i februar startede jeg to krukker med lav, en med almindelig slåenlav (Evernia prunastri) og en med tue-grenlav (Ramalina fastigiata) – det er jeg ret sikker på, er de rette artsbestemmelser. Det er vigtigt at nævne, hvordan jeg […]
 • The Faintest Pink 3. marts 2015
  Once your eye adapts to spotting lichens, there is one in particular that beckons to you from just about everywhere – bright yellow Xanthoria parietina, growing on stones, fences, and branches. It’s even in my holiday snapshots from last year, taken at Dybbøl, where the Germans beat the Danish army back to the stone age […]
 • Gradient-hue 19. februar 2015
  Jeg er helt optaget af at strikke huer for tiden! Så snart denne hue var færdig var den næste på pindene. Mønsteret, “hue 1” fra Nordiske Masker af Lone Gissel og Tine Rousing, får min hjerne til at svirre med den ene farvesammensætning efter den anden. Jeg har snydt en smule og ikke kun brugt […]