Gran-tjæreporesvamp (Ischnoderma benzoinum)

Gran-tjæreporesvamp er relativt almindelig i Danmark. På svensk kendes den under navnet sotticka.

Ischnoderma benzoinum is quite common in Denmark and the rest of the Northern hemisphere.

Hvor og hvornår gror den (Where and When to Find it)

Gran-tjæreporesvamp gror på dødt nåletræ. Den er nært beslægtet med løv-tjæreporesvamp, som gror på løvtræ. Sidstnævnte er ikke almindelig i Danmark, og jeg har aldrig fundet den. Ifølge  “Färgsvampar & svampfärgning” af Lundmark og Marklund, så er gran-tjæreporesvamp almindelig i hele Sverige, mens løv-tjæreporesvampen kun findes i den sydlige del.

Ischnoderma benzoinum grows on dead wood of conifers. Its relative, Ischnoderma resinosum (late fall polypore or resinous polypore) grows on deciduous trees, but is much less common in Denmark, so I’ve never found that one. According to “Färgsvampar & svampfärgning” by Lundmark and Marklund, Ischnoderma benzoinum is common all over Sweden, resinosum only in the southern part.

Farve (Color)

Svampen er en fremragende kilde til en mørkere brun farve. Det vides ikke, hvilke stoffer i svampen, der giver farven.

This mushroom gives an excellent, darker brown color. It is not known which compounds in the mushroom give this color.

ischnodermawool

Lystest (Light Testing)

Gran-tjæreporesvampens brune farve har en særdeles god lysægthed. Her ses en lysprøve, der har fået 500 timers lys. Den højre side, blev udsat for lys, og har ikke mistet meget farve i forhold til venstre, der var dækket til.

The brown color from Ischnoderma benzoinum has a very good light-fastness. This test was exposed to 500 hours of light. The right side (which was exposed) lost little color relative to the left side (which was covered).

lystest_tjæreporesvamp

En tanke om “Gran-tjæreporesvamp (Ischnoderma benzoinum)

  1. […] Tjæreporesvamp (Ischnoderma benzoinum) […]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *